mandag 17. november 2008

Korrekt sex

Norge gjeninnfører fra nyttår sedelighetspoliti, den norske venstresiden har dermed gjort felles sak med prestestyret i Iran og stokk konservative regimer over hele verden: "Ha gjerne sex, men bare på den måten vi foreskriver." Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen påpeker hvilket gigantisk tilbakeskritt dette er, det dreier seg faktisk om at staten igjen skal begynne å kontrollere voksne myndige menneskers seksualliv. Venstresidas feminister er Norges taliban.

Samtidig skriver Arnt Folgerø i Aftenposten om ekstremfeminismen der naturlige drifter blir straffbart. Han forteller blant annet historien om en mann som ble ilagt et forelegg på 15 000 kroner etter at han på et nachspiel hadde sagt til en kvinne at han ønsket å ligge med henne; han fikk et nei, og det var alt som skjedde. "Skal vi ikke lenger ha lov til å prøve oss uten å måtte betale staten 15 000 kroner?", spurte den gang en undrende advokat Christine Hamborgstrøm.

Hva blir det neste? Kriminalisering av utroskap? Ikke sex før ekteskap? Lystige tanker forbudt? Runking forbudt?
Every sperm is sacred (Monty Python)Se også interessant diskusjon her og her

3 kommentarer:

Admiral_Gullars sa...

Sanna mine ord mister Konrad: Denne uloven vil avstedkomme mye tragedie på sikt.

Anonym sa...

Den fører helt sikkert til noe godt, men jeg er ikke overbevist om at den er særlig treffsikker i å løse alvorlige problemer med menneskehandel etc.

Admiral_Gringo sa...

YO