lørdag 8. november 2008

Sex i utlandet - de nominerte er....

Konrad har ikke fullt særlig med i siste dagers farse om Frperen som i følge VG hadde omgang med prostituerte i utlandet under tjenestereise. Jeg har bare skjønt såpass at dette må være et medlem av justiskomiteen (eller utenrikskomiteen).

SÅ DERMED ER NAVNET SERVERT PÅ ET FAT, OG DET BLIR TEMMELIG HYKLERSK Å LATE SOM MAN ER MORALSK VED IKKE Å SI NAVNET RETT UT. KRITIKKEN AV KONRADS OUTING ER DERFOR MENINGSLØS.

11 kommentarer:

Lydia Nálen sa...

Jan Arild Ellingsen var navnet som slo meg allerede før Dagsavisen røpte den store, overraskende nyheten om at det var en som representerte fremskrittspartiet som hadde slått seg løs på tur. Han oppfyller alle kriteriene for å måtte betale for seg også, i tillegg til at alle uttalelsene hans om prostitusjon i juridisk sammenheng viser at mannen har gjort researchen sin. Grundig.

Maalmannen sa...

No er det vel faktisk du, Konrad, som maa velja, og eventuelt föra prov for at det er den du trur av desse tvo. Elles hev du vel kome med tollegt grove injurierande skuldingar mot minst ein av desse som du listar upp.

Konrad sa...

Maalmann:
Du er og blir et fjols. Jeg har bare brukt offentlig tilgjengelig informasjon (VG, Dagsavisen og Stortingets nettsider). Det er ikke injurierende å si at det er en av disse. Det er ikke mer injurierende enn det VG og Dagsavisen har gjort.

Maalmannen sa...

Jau, du hev laga ein syntese av den informasjonen du hev funne fraa ymse slags ulike kjeldor. Me faer for di skuld vona at denne syntesen held vatn, elles hev du presentert injurierande skuldingar.

Konrad sa...

Alt unntatt navnet står svart på hvitt i Dagsavisen så evt injurier får du ta opp med dem.

Det mest fascinerende er din iver etter å forsvare horekunder i Frp. Jeg kan ikke forestille meg at dette handler om voksnes frihet til å pule med dem de vil, men jeg kan levende forestille meg at det nok en gang er det høyreekstreme sosialistpartiet (Frp) du forsvarer.

Du er en presumptivt intelligent mann Torheim og så er du likevel en masseprodusent av dumheter.

Maalmannen sa...

So dum veit eg at du ikkje er, Konrad. Her handlar det nok meir um at du veit du er paa tynn is.

Jamvel um du sjölv meiner at du berre hev lagt i hop tvo pluss tvo, so kjem du ikkje i fraa at du faktisk hev gjort ditt eige litteraturstudie av det du fann i VG, Dagsavisen og paa stortingsnetsidone, og paa eigi hand resonnert deg fram til eit konkret namn som du vel aa offentleggjera.

Det er godt mogleg at andre personar kunde koma fram til same resultat um dei sette seg ned og gjorde den same analysen som deg. Men daa maa dei faktisk gjera denne jobben, og det er det vel kanskje eit titals andre personar som hadde teke seg bryet med, attaat ymse slags journalistar i avisredaksjonane - journalistar som veit at dei ikkje bör gaa ut med namnet paa vedkomande.

Men du hev allereide gjort heile denne jobben for dei og servert dei resultatet paa eit sylvfat, med det resultatet at denne namngjevne personen vert uthengd som horekunde for alle som googlar namnet hans. Dette valet maa du staa for sjölv, det nyttar ikkje aa skulda paa Dagsavisen.

Konrad sa...

Dette er dobbeltmoralsk vissvass, akkurat som dobbeltmoralen i Dagsavisen (og VG): "Nei vi sier ikke navnet for da kan vi få smekk på fingrene av PFU eller tingretten, men vi sier at det er en mann, en Frper, medlem av justiskomiteen, deltok i flere delegasjonsreiser til u-land."

Journalistene selv vet jo godt hvem det er, de har jo faktisk intervjuet mannen.

Jeg noterer at Torheim deltar i hykleriet i et tafatt forsøk på å forsvare en Frper. Jeg tviler sterkt på om Torheim og brunbloggerne like iherdig ville ha forsvart en SVer eller APer.

Forøvrigt har jeg ikke sagt at noen er horekunde, jeg bare gjengir informasjon fra åpne kilder. Innleggene blir slettet i det øyeblikk jeg får bekreftet navnet.

Gauder sa...

Det er bare en av de to kandidatene som oppfyller kriteriene. Jan Arild Ellingsen var ikke i delegasjon det refereres til. Synd egentlig for jeg håpte det var han .... ;)

Konrad sa...

Ellingsen har reist mye utenlands og ringt hjem både ofte og lenge, men dersom jeg har forstått det riktig var ikke Ellingsen med i de aktuelle delegasjonene til diverse "u-land".

Anonym sa...

Det står i dag i aftenposten at den aktuelle representanten er i permisjon, ifølge stortingets egne hjemmesider er de Nistad som har permisjon....tada!!!

Konrad sa...

Ja dette er vel en bekreftelse, men Aftenposten omtaler Odelstingets behandling og Nistad er medlem av Lagtinget (kanskje Aftenposten surrer med Lag og Odel?).

Uansett er det bare Nistad som har deltatt i flere delegasjoner i flere perioder, så saken er vel klar.