lørdag 23. juni 2012

Fjerndiagnoser og feildiagnoser

Psykiateren Torgeir Husby sablet ned kollegaer som drev med fjerndiagnoser av ABB (uten selv å ha intervjuet mannen), men for få år siden var Husby selv selv svært skråsikker om diagnose av person i et annet land. Husby påpekte at han hadde lest og hørt såpass mye om saken at han ikke var i tvil om at Fritzl ikke var psykisk syk. Legg merke til nøkkelordet tvil. Ja, Husby var sikker på at Frizl var tilregnelig fordi han hadde planlagt forbrytelsen over lang tid (til Dagbladet 18.mars 2009):

- En gråtende Josef Fritzl, gråter bare for seg selv. Han har ingen evne til å vise anger, og har ikke på noe tidspunkt vist evne til å ta inn over seg de lidelser han har sett foran seg, sa Husby til Dagbladet.

Kriminelle handlinger utført av psykisk syke er preget av dårlig planlegging, impulshandlinger og voldsomhet, fastslo Husby. Fritzls handlinger beskrev han han som det motsatte -strukturert, overveid og metodisk.

- Han er en rendyrket psykopat, intelligent nok til ikke å vise sine dårlige sider hele tida. Hans overgrep er planlagt og systematisert over mange år. Derfor kan han ikke skylde på psykisk sykdom, men må stå ansvarlig for sine handlinger som menneske. Hans advokat er nok den eneste som hevder Fritzl er syk, sa Husby.
Det faktum at ABB hadde planlagt og gjennomført en krevende aksjon gjorde overhode ikke inntrykk på Husby, men det var i 2011, i Norge. Altså over to (2) år etter Fritzl og i et helt annet land. Har Husby dårlig hukommelse? Har Husby troverdighet? Jeg blir stadig mer i tvil.

 
Bildebeviset: Husby tatt på fersken mens han stimulert av tv-studioets livgivende varme deler ut elleville, forunderlige, ufaglige og prinsippløse fjerndiagnoser. Konkludere med tilregnelighet? Ittno problem så lenge det er ekkle utlendinger.

10 kommentarer:

raagraaum sa...

Nå kan jo grunnen til at Husby framstår som så saklig og ordentlig nå være at han veit han har dumma seg ut en gang før?

Konrad sa...

Jeg er ikke interessert i hvordan Husby "framstår", jeg er interessert i sakens fakta. Momentene Husby la vekt på for å friskmelde Fritzl TV-diagnose, har han sett glatt bort fra i tilfellet ABB, ja han har endog fremstilt "funksjonssvikten" fra og med 2006 som langt mer omfattende enn den var.

raagraaum sa...

Ser du ikke forskjellen på en som har fungert i jobb, familie og samfunnsliv i 30 år - og en som droppa ut av alt for så å drepe 77 mennesker??

Konrad sa...

Man må se bort fra ugjerningen når man stiller diagnosen.

Hvem har fungert godt i 30 år? Husby? Fritzl?

raagraaum sa...

Dette er et meningsløst krav, som bare er relevant hvis det ikke finnes sammenheng mellom liv før handlingen og handlingen.

Om Fritzl - i henhold til lovens krav var han neppe sinnssyk. Og ja, det er han som refereres til med 30 år, om du var i tvil om det ;-)

Konrad sa...

OK, dersom jeg skal kverulere: Fritzl levde et borgerlig liv upstairs, mens hans datter levde innelåst som sexslave downstairs. Er det å fungere godt? Jeg vil kalle dette en særdeles dysfunksjonell familie.

Jo, man må helt opplagt se bort fra selve handlingen når man stiller diagnosen. Ellers er du langt inne i tautologiland.

raagraaum sa...

For å ta det i "punkter":

La oss si at person P "hører stemmer", eller hallusinerer som det heter. I de "gode" gamle dager var det et klart tegn på sinnssykdom. I dag veit vi at mange opplever slike ting. Det som skiller den psykotiske fra den friske er i stor grad at den syke ikke fungerer i samfunnet.

... og da er vi vel over i det du mener er tautologiland?

For å summere: Ingen er psykotisk på grunn av en enkelt faktor eller hendelse. Men en hendelse kan være en del av et handlingsmønster som utgjør det vi vil diagnostisere som for eksempel psykose.

Det er ikke stort vanskeligere enn at et menneske som til stadighet bryter armer og bein kan ha beinskjørhet.

Kan ha, som i at dette er et av flere mulige symptomer.

Konrad sa...

1) 22.juli = galskap
2) ergo må ABB være gal (selve handlingen blir symptom på sykdommen)
3) ABB er gal, dette forklarer ugjerningen begått 22.juli

Dette er en tautologi (en meningsløshet), X er på begge sider av likhetstegnet.

Så altså nok en gang: Sinnsykdom må dokumenteres uavhengig av 22.juli.

Dessuten er en enkelt hendelse ikke nok for å oppfylle kriteriene. Atferden/tankene må være gjennomgående over tid og motstandsdyktige mot korrektiv fra omgivelsene (gjelder både personlighetsforstyrrelse og psykose).

raagraaum sa...

Men hvem er det som lager en sånn enkelsammenheng - andre enn de som prøver å diskreditere de første rettspsykiaterne?

Det er en stråmann.

Det funker omtrent sånn:

1. En dramatisk hendelse (ABB eller stadige beinbrudd).

2. Gå til bake i tid og se om det kan finnes medisinske årsaker.

1. vil i begge tilfeller være en del av 2.

Det er feilslutningen:

Legen påpeker at 1 har skjedd. Derfor mener legen at 1 er årsaken til 1.

Det er en sirkeltolkning. En sirkeltolkning dokumenterer ikke at en sirkellogikk forekommer.

Doremus sa...

Såh, da var _omsider_ min gaaamle artikkel om temaet oppe på egen blogg: http://doremusnor.wordpress.com/2013/07/15/nesten-i-mal/