onsdag 27. juni 2012

Synsing vs forskning

forskning.no skriver religionssosiologen Alexandra Larsen:

Det er ikke tvil om at det har vært vanskelig å diskutere problemer med innvandring og integrering i Norge, trass i alle forsikringer i media i senere tid om at det har vært en åpen og bred debatt.
Dette står altså på det skal være "Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning." En ting er Larsens skråsikkerhet, en annen ting er at skråsikkerheten ikke belegges på noen måte. Vitenskapelig er det i allefall ikke. På meg minner det i stedet om den vanlige sutringen om "knebling" fra ytre høyre.

Den enkleste empirien finner vi ved å telle opp det avisene skriver om, de siste 30 årene og til i dag (fra atekst/Retriever):
 1. muslim, muslimer, muslimsk: 110.000 (hvorav 10.000 ganger bare i 2011)
 2. islam, islamsk: 56.000
 3. islamister, islamisme: 33.000
 4. muslim og terror: 24.000
 5. burka: 3.800
 6. nikab (niqab): 1500

Til sammenligning noen stikkord fra den katolske kirke:
 • paven: 30.000
 • katolikk: 15.000
 • katolikk og abort: 1.500
 • katolikk og prevensjon: 900
 • katolikk og homofili: 2.300
 • sølibat: 2000
Andre aktuelle nyhetsord:
 • Jens Stoltenberg: 95.000
 • Obama: 41.000
 • Anders Behring Breivik: 16.000 (hvorav halvparten i 2011)
Norges suverent viktigste politiker de siste 15 årene må altså se seg slått av muslimene, likeledes to av verdens viktigste ledere (paven og den amerikanske presidenten). Det er faktisk en uendelig strøm av nyheter og kommentarer som handler om islam og muslimer. Alexandra Larsen har altså ikke noe belegg for sin påstand, det er ren synsing og et ekko av sutringen fra ytre høyre. Hvorfor en seriøs forsker bidrar til å holde liv i en av de dummeste og mest gjennomskuelige mytene anno 2012 er et mysterium.

Alexandra Larsen fortsetter i samme uetterrettelige spor:
Man kan ikke vise til ekstremistiske uttalelser hos Antijihad Norge eller hos enkeltpersoner, og stadfeste at dette er vesentlige tendenser i Norge. Det er det ikke. .... Med få unntak har den offentlige debatten om innvandring og muslimer vært saklig og poengtert. Et problem er at det skal lite til for å bli plassert i kategorien ”rasist” eller ”muslimhetser” i Norge.
Det er helt riktig at ekstremistene i Antijihad ikke er representative, men det er det vel heller ingen som har implisert eller lagt til grunn? Larsen slenger dette opp bare som stråmann. Har debatten vært gjennomgående saklig og poengtert? Ja, kanskje, men nok en gang er det bare synsing eller partsinnlegg. Skal det lite til for å bli kalt "muslimhetser"? Også dette er bare en påstand. Larsen har ikke representative eksempler som hun kan vise er i "feil kategori". 
Denne type udokumentert opphausing av et problem kan virke kontraproduktivt. Om noe er det slike tendenser som kan forverre situasjonen for muslimene, ikke de få ekstremistene som finnes i Norge.
"Udokumentert opphausing av et problem". Jezz. Dette var skrevet 3 uker etter Utøya. Er ikke Utøya god nok dokumentasjon? Var ikke Larsen kjent med ABBs motiver? Er Utøya "opphauset"? Det handler ikke først og fremst om 2 eller 5 % av nordmenn er muslimhatere, men om hvilke konskevenser dette har. Konsekvensene er problemet.

Larsens metode er ikke vitenskapelig, nei den består av følgende: Påstand, løst prat, påstand, synsing, partsinnlegg, truthiness etc.

Larsen kan publisere leserinnleggene sine i Vårt Land, på Documnet.no eller på Minerva, forskning er det i allefall ikke.

Konklusjon: Bullshit.16 kommentarer:

Anonym sa...

Hei Konrad

Du tar et løsrevet uttalelse fra
Alexandra Irene Larsen og forvrenger det for å kunne beskylde henne for
"""den vanlige sutringen om "knebling" fra ytre høyre."""

Årsaken til at hun sier at det er vanskelig å diskutere islam er
- som hun også gir eksempler på - udokumentert opphausing av et problem.

I motsetning til hva du sier dokumenterer hun påstandene sine - og det kan enhver som gidder å følge lenken lese seg til selv.


Den opptellingen du bedriver har ikke noe med saken å gjøre.


Og kommet så langs skjønner jeg at det er du,
Konrad som forveksler synsing og forskning.
Det er vel nettopp kjernen i politisk korrekthet dette å
trekke frem udokumenterte påstander og kreve at de blir tatt alvorlig.


Men lenger nede i artikkelen til Alexandra Larsen fant jeg den egentlige
årsaken til at du hisser deg opp:


Jeg siterer:


Kristne mest trakassert

Faktisk viser en ny undersøkelse fra PEW Research Centre at på verdensbasis
er kristne i større grad trakassert enn muslimer. Kristne trakasseres i 130 land
(66 prosent) mens muslimer i 117 (59 prosent). Jøder er spesielt utsatt gruppe
på verdensbasis i forhold til antall.

http://pewresearch.org/En gang i tiden betydde det å være radikaler en som gikk til roten.
Nå består "politisk korrekthet" i at venstresiden skal kunne komme med
påstander uten krav til dokumentasjon.Og du er den største bullshitteren av alle, Konrad.

Ha en fortsatt fin dag :-)

Konrad sa...

Larsen kommer med en ganske kategorisk påstand. Hun belegger ikke denne påstanden med empiri om hva som FAKTISK blir debattert og omtalt i media. Larsen viser bare til Solbergs og Lysbakkens utsagn om muslimhets. Det er med andre bare løst fra Larsen. Min empiri er ikke perfekt, men jeg HAR empiri, i motsetning til Larsen som synser i hytt og pine.

Anonym 2 sa...

Spørsmålet er vel om empirien du har, har noen verdi.

Dersom vi benytter f.eks. en ordsky for denne bloggen; ville man kunne danne seg et korrekt inntrykk av det du har skrevet (vinkling m.v.)?

Noen ganger er anekdotisk bevis mer sentralt enn andre, og det er dersom man kan påvise "overraskelser" som strider mot den trenden som synes dokumentert, type

A er utfyllende dokumentert, slik at det ikke er meningsfyllt å si at noe om A er fortiet - og så overraskes hele verden etterfølgende av et oppsiktsvekkende funn om nettopp A.

Konkret: For et par år siden var det en voldsom storm i bloggeby fordi diverse sentrale personer oppfordret kvinner til å ta ansvar for seg selv midt oppe i bølgen av overfallsvoldtekter. Det ble et ramaskrik, og den vanlige norske mann fikk løpe spissrot mellom "bitterfitter" fordi de ikke hadde orden på sine holdninger.

Inntil informasjonen ble sluppet om at det var innvandrere som stod bak disse voldtektene, må man kunne si at mediedekningen av saken var meningsløs. Det må videre være rimelig å anta at flertallet varet seg for å si det som de mistenkte: at det ikke var etniske nordmenn som skulle kritiseres.

Det samme med statistikken som viser innvandringens virkninger (både antall og økonomi) som nå er utarbeidet av SSB.

Hadde du sagt disse tingene offentlig før tallene kom på bordet, ville du blitt stemplet. Uansett var det ikke mulig å danne seg et bilde av den egentlige ståa ut fra media.

Det at det kommer slike overraskelser, viser at den empirien du viser til, i beste fall er av liten verdi.

Nei, dette handler ikke om å diskutere innvandrerer, innvandring e.l, men om å si at mediedekningen har vært særdeles dårlig. Dette dokumenteres hver gang det kommer som en overraskelse at "folk flest" har hatt rett.

Konrad sa...

Ja altså nok en gang: Larsen har ikke noen empiri om det hun uttaler seg om det er bare en påstand. Du kommer også med påstand om at "mediedekningen har vært dårlig", hva faen betyr nå det og hvilket belegg har du?

Jeg har empiri som tilbakeviser hennes påstand, du har rett i at relevansen av denne empirien kan diskuteres f.eks. fordi opptelling ikke sier noe om vinkling. Det er en meget krevende jobb der det bl.a. trengs innholdsanalyse. Faktum er likevel det store antallet artikler på INGEN måte støtter Larsens påstand, tvertimot. Faktum er også at artikler med temaet terror og muslim forekommer 24.000 ganger, da tyder ikke det på at dette er tema som kostes under teppet eller er vanskelig å diskutere. Burka nevnes 3800 ganger (burka er et helt marginalt fenomen i vest europa), sammenlignet med tema som den katolske kirkes syn på prevensjon og abort - som er viktig tema i Europa og i verden.

Kom gjerne med empiri som STØTTER din egen og Larsens påstand så kan vi diskutere. Påstander i løse luften er uinteressante.

Anonym 2 sa...

Belegget for at mediedekningen har vært elendig, er f.eks. at Brockmannutvalgets rapport vakte så mye oppsikt - til tross for at den er i tråd med hva den jevne manns oppfatning.

Det betyr stort sett bare

- at media har valgt å male et bilde i stedet for å rapportere.

- at de annerledes stemmene ikke har hatt noe talerør.

- at dekningen av saken stort sett stemmer overens med hva man kunne forvente på basis av journalistkorpsets politiske orientering.

Brockmannrapporten er kanskje en ørefik til diverse politikere, men mest av alt er den en kraftig korrigering av media.

Det må du da, søren klype, kunne se?

Anonym 2 sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Konrad sa...

Vakte Brochmannutvalget så stor oppsikt? Jeg synes den var omtrent som forventet, evt overraskelser var i nyansene.

At media har valgt å male et bilde? Nei det er jeg ikke enig i, det er bare en påstand fra din side. Noen aviser (Dagsavisen hovedsaklig) leter etter de "positive" sakene, men jeg har ikke registrert at andre aviser har en slik velvilje.

De anderledes stemmene ikke har fått noe talrør? For noe vrøvl, dette er bare en myte som dyrkes av ytre høyre. Hege Storhaug, Tybring-Gjedde, PW Amundsen og en rekke andre slipper jo godt til i mediene. Åmås talte varmt for Bawers bok. Nå avdøde Versto skrev en ufyselig kommentar i VG. Innvandring og muslimer diskuteres støtt og stadig med bred deltakelse i panelene. En ny rapport fra Civita dokumenterer at den påstått skjevheten på bekostning av Frp ikke finnes. Dette må du da søren klype kunne se?

Anonym 2 sa...

"Hege Storhaug, Tybring-Gjedde, PW Amundsen og en rekke andre slipper jo godt til i mediene."

Snoens nekrolog over Milton Friedman gir et søtt lite eksempel på hvordan norske medier fungerer:

"Som svært ung mann på slutten av 1970-tallet fulgte jeg NRKs visning av Galbraiths 13 episoders TV-serie Usikkerhetens Tidsalder. På mange måter sto han for det som i Norge utgjorde ”konvensjonell visdom” på den tiden. Et par år senere dristet statsmonopolet seg til å vise TV-serien til Galbraiths store rival, Milton Friedman — Rett til å velge. NRK fant det nødvendig å utstyre Friedmans programmer med en etterfølgende studiodebatt, der norske synsere fikk forklare hvorfor han tok feil og at ideene var regelrett farlige."

Så veldig mye har ikke Norge utviklet seg på 30 år. Det handler ikke bare om hvorvidt man slipper til i media, men også på hvilken måte. Når Støre uttaler seg, ringes det ikke land og strand rundt for å finne motforestillinger. Det gjør det derimot når noen av de personene du nevner uttaler seg.

Hvor mye verdi har en kvantifisering av slike oppslag? Nok til å fortjene betegnelsen empiri?

Brockmann-rapporten vakte stor oppmerksomhet blant folk flest, men ikke fordi den ga ny informasjon. Oppmerksomheten kom fordi det var mer eller mindre usett at det fra offentlig hold kom dokumentasjon av at innvandringspolitikken ikke er bærekraftig, slik som den nå føres - hvilket folk flest hadde sagt lenge.

Ser man derimot på de politiske reaksjonene, var det jo enkelte SPere som fikk lettere spasmer.

Videre gjorde man en 180 graders sving med skru mht. hvordan den norske mann og kvinne skal anses. Jeg kunne ha god lyst til å se eksempler på at det fra noe regjeringsparti - før omtalte rapport - har blitt uttalt at den norske mann og kvinne er et svart høl i økonomisk forstand. Tvert om har tonen vært at "det er typisk norsk å være god". Etter rapporten hives det tvert i mot frem - i solidaritet med våre nye landsmenn - at det er typisk norsk å være et problem.

Historien om overfallsvoldtektene, og hvordan norske menn ble oppfordret til å snakke med sine kamerater og ta et oppgjøre med sine holdninger - alt sammen basert på voldtektsbølgen - er et annet eksempel på hvordan media opererer. Det kan ikke ha vært rakettvitenskap å finne ut av at det ikke var norske menn som trengte å få bank som følge av dette (og så lar vi det ligge at bildet er et annet med overgrep mellom bekjente. Det vi snakker her, er medias rolle, og ikke voldtektsproblematikk).

Konrad sa...

"Innvandringspolitikken ikke er bærekraftig"

Er dette Brochmanns hovedkonklusjon??

Hva har Snoen og Friedman med dette å gjøre?

Anonym 2 sa...

1) I en økonomisk forstand er hovedkonklusjonen at dagens innvandringspolitikk og argumentene for denne ikke holder (økonomien i arbeidsinnvandring, konsekvensene av invandring i et langsiktig økonomisk perspektiv.)

2) Historien Snoen forteller om Friedman-serien, er en søt illustrasjon hvordan media fungerer i Norge. Kritiserer du makta, ringer media land og strand rundt for å finne motforestillinger - hvis du ikke kan ties i hjel. Forsvarer du den, lager man et ukritisk oppslag.

Du kan jo spørre deg om vi ikke ville hatt temmelig annerledes og bedre journalister i Norge om man hadde fjernet pressestøtten. Jeg tror det. Mennesket har alltid vært villig til å betale for å få nyheter.

I et effektivitetsperspektiv står norsk presse i en særstilling.

Ser man f.eks. cubansk TV, må man bare smile av fremstillingene om regimets evige fremgang, kombinert med USAs uoverkommelige problemer - gitt at budskapet har vært det samme i 50 år.

Konsekvensen er at du ikke har større problemer med å finne en vanlig cubaner med et reflektert verdenssyn. Han vet jo at det som serveres på TV er bullshit uansett.

Snakker du derimot med den jevne nordmann, så vet han veldig lite om verden, samtidig med at han er villig til å legge hele livet sitt i myndighetenes hånd. Han vet kanskje ikke så mye om en ting, men han er villig til å satse på at staten gjør det rette. Den jevne nordmann er mange ting, også mange postivive ting, men reflektert er han ikke.

Skylden for det mener jeg skal plasseres hos media og samrøret mellom myndigheter og media.

Konrad sa...

1) Det er jo ingen hemmelighet at flere innbyggere i Norge betyr at oljefondet utvannes. Det er ikke noen nyhet. Men Brochman konkluderte ikke generelt med at "innvandring ikke er økonomisk bærekraftig". Jeg har problemer med å forstå hva dette har med myten om at "alternative stemmer ikke slipper til". Slapp ikke Brochman til i media?

Du nevner Cuba, er det empiri som "beviser" tilstanden i Norge? Tror ikke det nei.

Du snakker også om "samrøre" mellom myndigheter og media. Er dette en konspirasjonsteori?

Anonym 2 sa...

Hva konkluderte Brockmann-rapporten med, som du ser det? (Dine ord, takk, ikke link).

Konrad sa...

Brochmanns hovedkonklusjon er ikke at "innvandring er økonomisk ikke bærekraftig". SSB publiserte detaljer fra analysene de gjorde for Brochmann-utvalget. De konkluderte som kjent med at utfordringene ikke er innvandringen som sådann men at velferdsstaten er generelt underfinansiert.

Konrad sa...

PS:
Jeg har fortsatt store problemer med å se hva Brochmann-utvalget har med temaet å gjøre. Tema er offentlig ordskifte og mediadekning. Dersom du har empiri og argumenter på dette punktet så kan vi snakke igjen.

Anonym sa...

Samrøre mellom myndigheter og media: Normalt er det slik at noe av det som regnes som mest uetisk i vår norske moralistiske presse, er fenomenet som i pressekretser kalles "kobling". Med dette menes redaksjonell omtale som er koblet til annonsekjøp.

Dette er man særdeles oppmerksom på, i en slik grad at ingen redaktør tør å la det skje for åpenlyst. Faktisk er pressen så på hugget overfor dette at man også skjeller ut aviser som trykker tilsendt stoff som om det var redaksjonelt, og omtaler stoffet som "horejournalistikk". Typisk informasjon om et nytt produkt. Men har har det jo ikke engang skjedd noen økonomisk transaksjon. Likevel henger man altså ut pressefolk som klipper og paster materiale fra en epost fra et firma, og så trykker det som om det var journalistens eget verk (og da er det ikke brudd på åndsverksloven man vurderer).

Forskjellene til pressestøtten er blant annet:

I motsetning til kobling med næringslivsaktør, så anses kobling med myndigheter som renslig - til tross for at det ikke er det.

Når myndighetene ønsker "kobling", er det ingen som stiller spørsmål.

Konspirasjonsteori? Ja, men ikke fullt så vill som konspirasjonsteorien om at et selskap skulle ønske redaksjonell omtale til gjengjeld for annonsekjøp.

Anonym sa...

Hva sier Brockmann-rapporten?
• Den sier at dagens innvandring ikke kan forsvares på base av økonomi. Innvandrergruppene blir ikke lønnsomme. Innvandringsforsvaret på basis av behov for arbeidskraft, som ble fremsatt før bølgen av arbeidsinnvandrere fra Europa akselererte, var basert på løgn.
• Den sier videre at med dagens politikk er heller ikke arbeidsinnvandringen lønnsom på lang sikt, ettersom at man regner med at arbeidsinnvandrerne vil bli boende.

Hva sier rapporten ikke?
Den sier ikke at innvandring aldri vil kunne forsvares med lønnsomhet. Bare at med dagens system ser det ganske svart ut. Dermed legger den også direkte opp til en diskusjon om måten innvandringspolitikken føres på.

Hvorfor er Brockmann-rapporten viktig
• Fordi pressen har benektet/unngått å skrive om at innvandringen koster mange penger - til tross for at det har vært ganske innlysende
• Fordi man nå med SSBs tall i hånden kan avvise venstrepopulistene. Derdor er det da også en del politikere som har blitt ganske rasende på SSB for å ha gjennomført beregningene. (”vet ikke, og vil ikke vite” eller ”plausible deniance” som det heter på utenlandsk) Plutselig vil venstresida måtte begynne å levere gyldige argumenter.
• Man opplever ikke lenger motbør når man hevder at innvandring er et tapssluk. Man trenger ikke lenger å bruke tid på å forsvare seg mot løgnbeskyldninger når man forteller sannheten.
• Fordi den penser debatten bort fra løgnaktig og egosentrisk moralbegrunnelse for innvandring til å debattere hvordan man rent faktisk kan tilrettelegge politikken, slik at innvandringen kan fungere.

Når man opplever av det man tror på systematisk og feilaktig avskrives som løgn, er det rimelig å snakke om at det er sider av innvandringsdiskusjonen som ikke har sluppet til. Det er kort og godt ikke fair at sanne og riktige argumenter trykkes ned av en samlet presse og øvrige medier - og da kan man snakke om at man faktisk ikke har sluppet til.