fredag 1. juni 2012

«Verdens jøder arbeider i det skjulte .....»

HL-senteret har utarbeidet en ny rapport om antisemittisme i Norge, vi sakser fra sammendraget:

 • I europeisk sammenheng er utbredelsen av antisemittiske forestillinger relativt liten i
  Norge
 • 19 prosent av respondentene støtter påstanden «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser»
 • 8 prosent av befolkningen ikke vil ha jøder som nabo eller i vennekretsen
 •  Befolkningen er mest negativ til kontakt med muslimer, somaliere og romfolk (sigøynere).
 • 76 prosent av de som viser sosial distanse til jøder avviser også muslimer
 • Negative holdninger til jøder ble ofte forklart med Israels rolle i Midtøsten-konflikten og hadde nesten aldri konkrete referanser til det norske samfunnet.
 • 38 prosent likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes behandling av jødene under andre verdenskrig.
 • 12 prosent gir jødene selv skylden for at de er blitt forfulgt.
 • De som viser antisemittiske holdninger støtter hyppigere anti-israelske og er uenige
  i pro-israelske påstander.

Ingen kommentarer: