mandag 25. juni 2012

Ketil Lund: - Ingen rettspraksis

Sakset fra Klassekampen 23.juni:

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund avviser at aktoratet kan støtte seg på rettspraksis for å erklære Breivik utilregnelig.
...
- Konvensjonen for funksjonshemmedes menneskerettigheter forbyr enhver form for diskriminering av personer med psykososiale funksjonshemninger. Det betyr at det er uakseptabelt at disse må bevise utover enhver rimelig tvil at de er autonome og ansvarlige, i motsetning til oss andre hvor det tas for gitt. (...) Det er moralsk-filosofisk og psykologisk ytterst problematisk å frata en tiltalt et helt sentralt element ved hans menneskehet, nemlig å kunne stå ansvarlig for sine handlinger på linje med oss andre, sier Lund, og viser til at et flertall av dem som rammes av tvungen psykisk helsevern opplever dette som sterkt krenkende og umyndiggjørende. 
Må Tingretten drive juridisk nybrottsarbeid?1 kommentar:

Anonym sa...

Denne er morsom.

For hvis ABB skal påberope seg dette, må han først godta at han er mentalt avvikende i så betydelig grad at det er en funksjonshemning.