torsdag 14. juni 2012

"Islamofascisme" eller "islam=fascisme"?

Geert Wilders innlegg i avisen Volkskrant (2007), oversatt til engelsk:

Enough is enough. Let's put an end to all this politically correct twisting and turning.... The root of the problem is fascist Islam, the sick ideology of Allah and Mohammed as laid down in the Islamic Mein Kampf: the Koran. In this regard, the texts from the Koran speak for themselves.
    Why don't we ban that miserable book? After all, we also decided to ban Mein Kampf! This would bring the message home to those who assaulted Jami and to other Islamists that in this country the Koran should never, absolutely never, be used as a source of inspiration or an excuse for violence....
    I am fed up with Islam in the Netherlands: let's put a stop to the influx of Muslim immigrants. I am fed up with the worshipping of Allah and Mohammed in the Netherlands: let's put a stop to the building of mosques. I am fed up with the Koran in the Netherlands: let's ban that fascist book.
Her i Norge har Bård Larsen slått et slag for en omtrentlig omgang med livsfarlige begreper som islamofascisme. Larsen mener naturligvis ikke det samme som Wilders, men det er vanskelig å se forskjell når Larsen insisterer på å bruke høyreekstremistenes terminologi.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hva er det som er galt med å betegne de mest ekstreme og ytterliggående versjoner av islam for fascisme? Det gjør også mennesker med muslimsk bakgrunn, som for eksempåel eksil-iranere? Jeg ser ikke problem med om noen bruker betegnelsen "kristenfascisme". Men jeg skjønner at du mener enhver kritikk, selv kritikk av radikal islamisme av typen al-Quaida er moralsk galt, og at du ønsker forskjellige standarder for kritikk av kristendom enn av islam, og at selv ikke moderate muslimer skal ha rett til å kritisere fundamentalistene, ikke sant?

Konrad sa...

Det er slett ikke noe problem å kalle ytterliggående versjoner av ISLAMISME (ikke av islam) for fascisme. Lars Gule er den i Norge som har gjort dette på en seriøs og presis måte.

Problemet med Wilders og andre sterkt islamfiendtlige argumenterer etter formelen islam=fascisme. Når Bård Larsen (eller andre) bruker uttrykket "islamofascisme" på en omtrentlig og tankeløs måte henger de seg på ekstremistenes polemikk.

Dette er et betent område og folk som Bård Larsen gjør saken bare verre med sitt slurv. Det gjør ikke saken bedre at Bård Larsen ikke vil innse problemet og tvertimot bare hever stemmen.

Dette handler ikke om ulike standarder, men om presis begrepsbruk. Kritikk av islam/islamisme må være presis som kritikk av kristendom/kristenisme.

Anonym sa...

OK, points taken. Altså fordi begrepet islamofascisme brukes av Wilders og lignende(som jeg selv betrakter som hatfulle ekstremister),bør dette uttrykket diskrediteres på samme måte som uttrykket islamofobi, som har sin opprinnelse i det muslimske brorskapets terminologi.

Konrad sa...

Nei, du misforstår. Begrepet bør i seg selv ikke diskrediteres, men det bør brukes presist og forsiktig, ellers havner man (ufrivillig) i samme sekk som Wilders og de mer hatefulle. Bruk heller et mer presist og konkret ord, f.eks. "islamisme med fascistiske trekk". Vesentlig er å skjelne mellom islamisme (politiske bevegelse/ideologi) og islam (religion), islamhatere (som Wilders) mener det ikke finnes noe slikt skille.

Islamofobi er et relevant begrep og bør i seg selv ikke diskrediteres, men er forslitt og har blitt brukt altfor vidt og omtrentlig. Bruk gjerne et mer konkret og presist ord.

Anonym sa...

Jeg synes "muslimfiendtlighet" er et mer dekkende begrep for Wilders og hans like.

Konrad sa...

Ja, det tror jeg er et treffende ord.