fredag 29. juni 2012

Innvandring er ikke noe teselskap

Gjennomsnittsalderen på innflytterne til Oslo blir stadig lavere, og stadig flere av dem har ingen annen utdannelse enn grunnskole. Innflytterne er overrepresentert i Helserådets arkiver, blant klientelet ved psykiatriske avdelinger og kommunens uteseksjon. De lever stort sett i en isolert "ghetto-tilværelse" i hovedstaden og har stort behov for menneskelig kontakt.

Les mer i Dagbladet.

Ingen kommentarer: