tirsdag 26. juni 2012

Ikke skumle likevel, disse imamene

Mange imamer og muslimske ledere mener at Norge i større grad enn de fleste muslimske har virkeliggjort viktige verdier og prinsipper innenfor islam, skriver Olav Elgvin i oppsummeringen av masteroppgaven sin.


Mange mente at Norge i større grad enn de fleste muslimske land hadde virkeliggjort det de anså som viktige verdier og prinsipper innenfor islam. Disse verdiene og prinsippene omfatter blant annet solidaritet og velferdsstat – og dessuten likhet for loven, gjennomsiktighet og fravær av korrupsjon, skriver Elgvin.

Ingen kommentarer: