søndag 17. juni 2012

Jødene kan flytte et annet sted

Det er med sjokk og forferdelse vi registrerer at landsstyret i Human-Etisk Forbund nå følger Senterpartiet, og går inn for å forby omskjæring av guttebarn.

Ironisk sett ser vi nå at HEF, til tross for sitt sekulære utgangspunkt, her viser seg som gode lutheranere: Religion må dypest sett handle om “troen alene”, ritualer er noe sekundært som lett kan endres på. Etter vårt syn viser HEF at sekulær fundamentalisme i sin fanatiske form er like ille som religiøs fanatisme.

Les hele lederen hos Vepsen


Les mer om HEFs vedtak her.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Hvorfor skal vi tolerere kjønnslemlestelse av guttebarn bare fordi det er en "tradisjon". Og atpåtil akseptere at inngrepet gjøres som et rituale, uten bedøvelse og ikke av en lege, men en religiøs "heksedoktor"? Nei, innfør heller aldersgrense for svineriet!

Anonym sa...

enig.det er helt uhørt å tillate omskjæring uten eget samtykke

Konrad sa...

Det er alltid en avveining mellom ulike hensyn. Men det er helt misvisende å kalle det svineri eller kjønnslemlestelse. Medisinsk er det helt forsvarlig at helsepersonell utfører omskjæring på gutter.

Selv synes jeg omskjæring av gutter er helt unødvendig, men hva folk flest synes er underordnet.

Anonym sa...

Er det medisinsk forsvarlig når to guttebarn på kort tid har dødd av dette inngrepet her i Norge? Hvorfor skal det være forsvarlig når det ikke en gang er nødvendig? For meg er all form for religiøs kirurgi uakseptabelt. Hovewe; som liberaler er jeg for at mennesker skal få velge selv når de har nådd myndighetsalderen. Også dersom noen afrikanske kvinner ved fylte 18 år ønsker seg kjønnslemlestelse dersom de virkelig har lyst til det, men ikke når de er barn selvfølgelig. Når samfunnet tolererer noe såpass ekstremt som å forandre sitt kjønn skulle ikke dette være noe problem.

Konrad sa...

Du kaller det kjønnslemlestelse og det er en treffende betegnelse bare for omfattende kvinnelig omskjæring (noen praktiserer endog rent symbolsk omskjæring ved at man henter ut blod med en spiss nål). Vanlig mannlig omskjæring som praktiseres av jøder og muslimer kan ikke karakteriseres slik.

Dessuten er omskjæring av guttebarn en religiøs skikk, det er ikke omskjæring av kvinner (det er en tradisjon hovedsakelig i Afrika).

Omskjæring av gutter er uproblematisk dersom det utføres av kvalifiserte leger under kontrollerte former.

Anonym sa...

Jeg spør igjen: hvordan kan du kalle det "ansvarlig" kort etter at det har tatt livet av to guttebarn her i Norge?
Forøvrig er omskjæring av guttebarn kun oåbudt i jødedommen, ikke i islam. Muslimske samfunn har tradisjon for omskjæring, men det er ikke noe reelt påbud for det i islam.

Anonym sa...

Det er et vanskelig spørsmål. Slike ritualer sitter dypt forankret i muslimer og Jøders identitet. Samtidig skal en ikke skimse av hva dette er. Disse bebyene har flere dager fremfor seg med bleier og sviene urin i såret. Såret går hele veien rundt.

Multippel

Konrad sa...

Jeg har oppfattet det slik at mannlig omskjæring er påbudt i islam som i den jødiske tro. Jeg finner ikke noe om omskjæring i Knut Vikørs faktabok. Uansett er det vel en viktig del av muslismk identitet.

Som kirurgisk inngrep er mannlig omskjæring bagatellmessig. Såvidt jeg kan forstå er det avgjørende at inngrep og oppfølging blir gjort av kvalifisert lege. Et forbud vil bare gjøre situasjonen, det blir "snuskifisert" akkurat slik forbud mot abort i en del katolske land.

Gasse-Geir sa...

Selvfølgelig må vi forby kjønnslemlesting av forsvarsløse små barn. Hvordan dette kan være noe emne i det hele tatt viser bare hvilket bedervet samfunn vi lever i.

Konrad sa...

Det er vel ikke noe krav blant jøder at den som utfører inngrepet skal være uten medisinsk utdannelse?

Dersom inngrepet utføres av kompetent kirurg har klarer jeg ikke se store medisinske problemer med selv gjennomføringen. Det vesentlige spørsmålet er etisk: Om inngrepet bare gjøres på myndige personer som samtykker.

I USA er det svært vanlig med mannlig omskjæring, blant muslimer, jøder og mange andre.