fredag 22. juni 2012

Selektive menneskeretter

Lysbakken, Braanen og Storberget vil bruke menneskrettene etter politisk forgodtbefinnende skriver Arild Pedersen i Klassekampen (20.juni):

... desse tre opptrer som om menneskerettane er eit smørgåsbord der ein kan forsyna seg med det ein sjølv likar, og velja vekk det ein ikkje likar. Dei seier at dei ikkje tykkjer eigedomsretten er ein viktig eller sentral menneskerett. 
Les om Storbergets bullshit

Ingen kommentarer: