fredag 2. september 2011

Mavi Marmara: lovlig blokade, voldelig aksjon

Den israelske sjøblokaden av Gazastripen var lovlig, men Israel brukte overdreven og urimelig makt under militæraksjonen mot Gaza-konvoien i fjor, heter det i en FN-rapport i følge NRK.

Rapporten går langt i å anbefale Israel å løse opp importforbudene inn i Gaza for å unngå nye episoder som Mavi Marmara, poengterer Indregard.

Rapporten konkluderer med at Israels forsvar brukte unødig og overdreven voldsmakt, og at sivilistene ombord ble dårlig behandlet eller mishandlet under interneringen (fengslingen) på land.

Samtidig sier rapporten lederne for "flotillaen" opptrådte svært uansvarlig (recklessly) da de forsøkte å bryte blokaden, skriver The Guardian.

Ingen kommentarer: