torsdag 1. september 2011

Tingretten irettesetter PST

Rettens avgjørelse inneholder på flere punkter kritikk av måten PST har forholdt seg til offentligheten i sakskomplekset, og uttrykker blant annet tvil om PST fullt ut forstår viktigheten av slik åpenhet og av pressens rolle i den sammenheng, skriver Uhuru.

Bakgrunnen er at pressen har bedt om all opptak fra åpen rett i Treholt saken skal offentliggjøres. Oslo tingrett har gitt pressen medhold i dette.

Ingen kommentarer: