mandag 5. september 2011

Privatisering eller eiendomsskatt?

Høyre og Frp i Oslo vil konkurranseutsette/privatisere driften av trikk og t-bane. Ruter mener at de på den måten kan spare opp mot 500 mill kroner. Mye tyder på at en god del av innsparingen vil berøre ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Mens eiendomsskatt først og fremst berører de velstående er kollektivtransport er en lavtlønnssektor.

God gammel Høyre-politikk med andre ord: Overføre fra de fattige til de rike.

Foruten eiendomsskatt bør Oslo innføre rushtidsavgift og boligsoneparkering (generelt parkeringsforbud for besøkende) innenfor Ring 2.

Ingen kommentarer: