fredag 2. september 2011

Muslimer i Norge er for dødsstraff

Fahad Qureshi, leder for organisasjonen Islam Norge, sier at «en muslim ikke kan være mot dødsstraff». Det er det konservative tidsskriftet Minerva som avslører muslimenes syn på dødsstraff, melder VG.

- De har sagt lite før offentlig om hva de mener. Men det er veldig interessant at muslimene nå er såpass klare på at de vil innføre den aller strengeste straffen, sier Minerva.

Minerva mener at slike holdninger som muslimer forfekter kan være ødeleggende og at slike holdninger «bryter med alle kjerneverdier om et sekulært og mangfoldig samfunn». De har full frihet til å mene dette, men jeg vil protestere på slike holdninger. Jeg håper dette vil føre til engasjement fra de andre moderate og at de går i debatt med muslimene.


Norske muslimer er tilhengere av dødsstraff.

Ingen kommentarer: