lørdag 10. september 2011

- Orkla samarbeidet med nazistene

Industrigiganten Orklas egen fremstilling av sin krigshistorie er langt fra korrekt, mener skaperne av dokumentarfilmen Kampen om Thamshavnbanen, i følge NRK.

Sabotasjene mot den viktige svovelkisproduksjonen ble for det meste ledet av Peter Deinboll, sønn av ingeniør Petter B. Deinboll. 25 % av Tysklands forbruk av svovelkis til sprengstoff kom fra Orklas gruver. Deinboll sr var sjef for det elektriske anlegget. Resten av familien flyktet etterhvert til Sverige. Etter krigen fikk ikke Deinboll sr tilbake stillingen, han ble i stedet klandret for ødeleggelsen og kostnadene han hadde påført gruveselskapet. Familien ble også kastet ut av tjenesteboligen og sto dermed på bar bakke. Først i 2003 beklaget Orkla behandlingen av Deinboll.

Se også Per Gjendems blogg.

Ingen kommentarer: