lørdag 14. mars 2009

Professor Nedkvitnes forbrytelse

UiO har som kjent gått til det uvanlige skritt å sparke (ja, avskjedige, ikke si opp) en professor, for første gang på 200 år skjer dette i fredelige Norge.

Bakgrunnen for avskjeden av professor Nedkvitne er at han skrev brev av denne typen:
«En miljøundersøkelse må undersøke om NN (NN var instituttleder, journ. anm.) bruker tildeling av penger til å skape et maktnettverk. […] Jeg foreslo i en mail at det på lærermøter skulle bli anledning til å stille spørsmål blant annet om NNs bruk av penger på seg selv og andre. Vi som skaffer penger til instituttet gjennom forskning og undervisning må få vite hvordan ledelsen bruker dem. Men NN avslo. Jeg snakket med et par av NNs venner om saken, og de var også mot. Det nåværende systemet fungerer bra for dem».

Til dels usaklige brev ble møtt med taushet i debatten, men med intern refs fra instituttbestyrer og dekan. Inntil Nedkvitne unnlot å stille i møter, i følge Universitas. Ordrenekt er avskjedigelsesgrunn.

Ordrenekt? Dette er jo et begrep med en tydelig militær klang. I en krigssituasjon kan man bli stilt for krigsrett og i verste fall skutt for ordrenekt, i en fredssituasjon er straffen kraftig utskjelling, refs eller kakebu.

Men universitetet er da ikke en militær organisasjon der medarbeiderne skal løpe hit og dit etter ledernes forgodtbefinnende.

Med Nedkvitne ute av professorstolen er det ikke eneste professor i middelalderhistorie ved UiO, landets største og eldste universitet. Da har ledelsen øyensynelig nådd målet om å legge ned middelalderen.

Nedkvitne har fått 2 uker på seg til å rydde kontoret. Han får ikke lov til å undervise eller veilede, selv om det ikke finnes noen som er kompetente til å veilede de masterstudentene Nedkvitne har veiledet så langt. Dette høres ut som en historie fra Sovjet, neida, det er fra Blindern.

Ikke mye humanisme ved det humanistiske fakultet. Hvor er det blitt av de Humboldts antiautoritære, kritisk reflekterende universitet? Vil den nye rektoren gjøre noe med ledelses-råten som har satt seg i veggene på Blindern?

2 kommentarer:

Admiral_Gullars sa...

Stoltenbergalliansen må senkes.
Semikorrupsjonen kan bare ødelegges slik.

Konrad sa...

Vel, dette har nok lite med Stoltenberg å gjøre.