mandag 23. mars 2009

Radikalt nyttige idioter

"Så lenge journalistene retter mikrofonen mot politikerne og stiller dem spørsmålet: «må vi bekjempe radikal islam i Norge?», så kan ikke politikerne late som om spørsmålet ikke er stilt. Det kan virke som om George W. Bushs retorikk, som nå er passé i USA, har fått en oppsving i norsk partipolitisk diskurs. De som ikke er med oss er mot oss. Vi skal bekjempe et diffust begrep og et miljø som få har en klar ide om hvem det er som utgjør i Norge." Les resten av Romarheims kronikk i Dagbladet.

Igjen er altså de "kritiske" journalistene bare nyttig idioter i en meningsløs debatt som egentlig bare er et ekkelt politisk spill. Hvem som er ekklest er vanskelig å si: Jensen som spiller opp eller Kolberg (og Stoltenberg) som hiver seg på.

1 kommentar:

brumlebass sa...

God kronikk det der, Konrad.