lørdag 21. mars 2009

Radikal papisme må bekjempes

Den herskesyke imperialisten, den fundamentalistiske og ufeilbarlige biskop av Roma, den eneveldige hersker over verdens miliarder av katolikker, den reaksjonære middelalderske ideolog, med andre ord Paven, har kommet til den konklusjon at kondomer ikke hjelper mot HIV og AIDS. Spredningen av HIV er sånn noenlunde under kontroll i land med god kunnskap om og avslappede holdninger til kondombruk. I det sørlige Afrika derimot er AIDS en folkesykdom og områdets store tragedie (langt verre enn Mugabe og det sier ikke lite).

Radikal papisme er en av de alvorligste truslene vi står overfor i dagens samfunn. Prøver Paven å trumfe Kolbergs og Jensens radikale idioti?

Enhver norsk katolikk som ikke tar avstand fra Pavens kondomtull må antas å være tilhengere av folkemord pr AIDS.

I Norge er det norsk lov som gjelder, vi aksepterer ikke denne undertrykkende, anti-demokratiske ideologien fra Roma. Denne bakstreverske ideologien går mot sentrale vestlige ideer om humanitet, frihet for individet og demokrati.

4 kommentarer:

Admin sa...

Om muslimene hadde hatt et religiøst overhode a la Paven da hadde vi hatt et skikkelig baluba i alle medier. Og norskinger på ytrehøyrekant som hadde avkrevd avstandstagende muslimtog opp og ned Karl Johan hver eneste dag.

Og "kulturelle katolikker" som hadde brent pavehatter og Pope-mobiles på Youngstorget eller noe.

Hisse seg opp over en person som levde for 1.200 år siden sitt liv og virke gjør man omtrent 24 timer i døgnet - men av en eller annen grunn klarer man ikke å mane fram så mye som en liten lyd en gang i retning mannen i Roma.

Konrad sa...

just precis.

Anonym sa...

Hvorfor blir dere så provoserte av paven? Han har da ikke påvirkningskraft her til lands.

Konrad sa...

Ja, og hvilken påvirkningskraft har muslimenes pave?