lørdag 11. februar 2012

Bjørn Stærks moralistiske bumerang

Bjørn Stærk har på Minerva en interessant kronikk om moralisering og moralsk fordømmelse, særlig ved bruk av merkelappen "rasisme" eller "rasist". Han har antakelig et godt poeng når han skriver at stadig bruk av slike anklager etterhvert kan undergrave anklagerens troverdighet.

Men når Bjørn Stærk forsøker å trekke et skille mellom hva som egner seg for moralsk kritikk og ikke, leder han oss ut i et uføre:

  • Ytring A: Ledende politikere (altså ofrene for 22.juli) bærer selv ansvaret for ABB, mens ABBs meningsfeller (f.eks. Bawer) overhode ikke kan kritiseres for 22.juli fordi de (altså Bawer) har advart mot dette. (Bruce Bawer toer sine hender i WSJ se også Gerstenfelders lavmål)
  • Ytring B: Ytring A er en drittsekkytring (Konrad er moralsk forarget over Bawers forsøk på å skylde på ofrene når det faktisk er Bawer selv som bærer et moralsk medansvar for ABBs ideologi).
  • Ytring C: Ytring B er en drittsekkytring fordi den er personlig og konkret, mens A er det ikke (Bjørn Stærk er moralsk forarget).
Ved hjelp av dette oppkonstruerte skjemaet forsøker altså Bjørn Stærk å begrunne at hans egen moralisering er berettiget, mens min ikke er det. Dette er selvsagt en lur måte å frame debatten til egen fordel, men mer påtagelig er det at Bjørn Stærk også driver meta-moralisering: Han moraliserer over de som moraliserer på feil måte. Her blir Bjørn Stærk truffet av sin egen bumerang med en smell.

La oss se på et annet eksempel:
  • Ytring X: Holocaust og Auschwitz er jødisk oppspinn.
  • Ytring Y: Ytring X er en antisemittisk drittsekkytring.
  • Ytring Z: Ytring Y er en drittsekkytring fordi den er personlig og fordømmende, mens Ytring X ikke er det - ytring X er bare uttrykk for annen virkelighetsoppfatning (som kanskje er feil).
Dette siste eksempelet viser hvilket uføre Bjørn Stærks metamoralistiske skjema leder oss ut i. Svarer man skarpt mot hårreisende ytringer (som X) kommer meta-moralistene og deler ut gult kort for ufin takling. Bjørn Stærk legger også opp til en sedvanlig relativisering når han antyder at ytringer som X handler om fakta og må argumenteres på faktanivå og ikke på etisk nivå.

Les også om de litterære antisemitter.


Bjørn Stærk har rett: Moralisering er et farlig jaktredskap.

Ingen kommentarer: