lørdag 18. februar 2012

Folket: Tilfredse, men feige

"Flertallet av folket er tilfreds. En liten gruppe aksepterer regimet som det minste onde, ingen vil virkelig bli kvitt det, alle ser i regimet en utenrikspolitisk befrier. I den grad de ikke selv er ærlig berust holder de det for å være ikke realpolitisk opportunt å la seg opprøre over slike bagateller som undertrykkelsen av borgerlig frihet, forfølgelsen av minoriteter, forfalskningen av vitenskapelig sannhet og den systematiske ødeleggelsen av anstendighet. Og alle har angst for sitt brød, sitt liv, alle er så forferdelig feige. Tør jeg bebreide dem for det? Jeg har forblitt i landet – jeg er ikke bedre enn mine medmennesker.”

Dette er hentet fra en dagbok oversatt av Ivar Bakke, men fra hvilket land, fra hvilken tid? Sovjet? Putins Russland? DDR? Tyrkia? Libya? Nazi-Tyskland? Kulturrevolusjonens Kina? Dagens Kina? Norge 1940? McCarthyismens USA? Ungarn anno 2012? Det er neimen ikke lett å si når alle konkrete referanser fjernet.

Ingen kommentarer: