fredag 17. februar 2012

Sosialistiske, anti-semittiske islamkritiker-kritikere

Bruce Bawer påstår at han og hans meningsfeller har blitt kneblet etter 22.juli. Hans Rustad skriver på sin side at Bawers bøker knapt blir referert av norske medier til tross for at VG, Klassekampen og DN har omtalt hans siste bok - og til tross for at Bawers bok ikke er på norsk (det utgis faktisk tusenvis av bøker på engelsk som aldri blir nevnt i norsk media). Hans Rustad har også hevdet at Bawer blir ignorert av norske medier, også en snurrig påstand all den tid Bruce Bawer selv avslår intervju og bare skriver på engelsk. Bawer har selv valgt å leve helt anonymt i Oslo.

Nå har også Morgenbladet ofret en grundig anmeldelse over en hel side på Bawers siste bok. Bawers skyteskive er i Morgenbladets oppsummering de sosialistiske, anti-semittiske islamkritiker-kritikere, kort sagt quislingene i bokens tittel:

«De nye quislingene ønsker på samme måte en ny besetning av totalitære
okkupanter velkommen,» skriver han, og impliserer med det at muslimer er de nye tyskerne. Ny-quislingene er dessuten «i mange tilfeller direkte etterkommere av den styrende eliten som fulgte Quisling under krigen».
Bawer gjentar også rasshølytringen at ofrene selv er i skyld i katastrofen 22.juli:
«Hvis du vil vite hvem som er ansvarlig for Breivik, er det ikke folkene hvis
bøker han leste. Det er folkene som nektet å diskutere og debattere innholdet i disse bøkene, og isteden valgte å stigmatisere forfatterne.»
Bawer er i egne øyne helt uskyldig, ja faktisk var han en av dem som advarte mot folk som ABB. Denne retoriske piruetten er både frekk og frastøtende.

Det er også ironisk at de "quislingene" Bawer har slik forakt for i perioder har betalt lønnen da han jobbet for Hege Storhaug i HRS.

Mer komisk blir det når den vennlige antropolog Thomas Hylland Eriksen omtales som quisling og som en av «de vemmeligste antisemittene i Norge». Professoren svarer diplomatisk:
Så sent som sist tirsdag kalte Bruce Bawer meg, nok en gang, for quisling, nå i Wall Street Journal. Før ble vi kalt naive og godtroende, nå ser jeg at de samme verdiene og holdningene påkaller beskyldninger om landsforræderi og antidemokratisk sinnelag. Det er noe litt annet.
Nå er det ikke tvil om at også undertegnede er blant disse "islamkritiker-kritikerne", men jeg er verken antisemitt eller sosialist.

Ingen kommentarer: