lørdag 4. februar 2012

Lyntogavsporing hos Minerva

Hvordan kom vi dit at fornuftige politikere tenker at hurtigtog i Norge er en god idé? - spør Nils August Andresen retorisk. Og retorikk er det han har å by på. I likhet med Snoen i samme publikasjon klarer han ikke å se forskjell på lyntog over Hardangervidda og lyntog gjennom Vestfold. Andresen forsøker å innbille leseren at dersom det er høl i huet å bygge lyntog på Vestlandet, ja så er det også kokko å bygge lyntog på det sentrale østland. Dette er ikke bare tøvete, det er feig og uredelig argumentasjon.

Andresen forsøker seg med noe talltriksing. Greit det! La oss se på befolkningstettheten i aktuelle områder, sånn cirka personer/kvadratkilometer:

Frankrike: 100
Tyskland: 230
Nederland: 400
Spania: 80
Norge: 13
Oslo/Akershus/Østfold/Vestfold*: 140
Hordaland: 30

Oslofjordområdet har altså større befolkningstetthet enn Frankrike, som altså var en av pionerene i utvikling høyhastighetstog. Spania har kommet raskt etter, til tross for mye fjell som Norge og mindre tetthet enn det sentrale østlandet. Tyskland har sitt ICE-system og Nederland er koblet på en utløper av det franske TGV-systemet.

*Til det sentrale østlandsområdet må vi også regne Drammen, Grenland, Gjøvik og Hamar.

Ingen kommentarer: