tirsdag 14. februar 2012

Den nye anti-semittismen

Det er det verdt å være oppmerksom på i en tid med såkalt «ny» antisemittisme, ikke minst blant nordmenn som er muslimer, og ofte relatert til Midtøsten-konflikten, skriver Åmås i Aftenposten.

Åmås har rett. Men den "nye" antisemittismen retter seg mot mange grupper, i Norge først og fremst mot muslimer i form av anti-muslimisme eller islamfiendtlighet. Langt fremme blant de sistnevnte er Bruce Bawer, som Åmås selv anbefalte, Bawer tok selv til orde for deportasjon av muslimer fra Vest-Europa. Det er historieløst av Åmås å ikke se parallellen mellom slik agitasjon og 1930-tallet.

Ja, Åmås tar også feil. Den nye anti-semittismen finnes særlig blant overivrige israel-kritikere av marxisisk opphav.

Se ellers diskusjon hos Martin.

3 kommentarer:

Sylvester sa...

Begrepet antisemittisme, som egentlig er en misvisende nonsensterm, betyr jødehat og ingenting annet. Det er uheldig å rote med den etablerte betydningen av dette begrepet.

En annen feil i dette blogginnlegget er din påstand om at antisemittismen "først og fremst finnes hos overivrige Israel-kritikere".

Det er feil. Dagens jødehat springer hovedsakelig ut fra muslimske miljøer. Denne ubehagelige kjennsgjerning bryter muligens med dine forestillinger om muslimer som ofre, men ikke desto mindre er det voksende problem man bør ta tak i, og det er nettopp det Almås har gjort på en ryddig måte.

Jeg ser forøvrig i tidligere blogginnlegg at du gjør et stort poeng ut av å trekke paralleler mellom jødeforfølgelsen på 30-tallet og dagens islamofobi, og jo da, visst finnes det likheter, men det er også til dels svært store forskjeller. Om du ikke ser disse forrskjellene, er du selv historieløs.

Konrad sa...

"Dagens jødehat springer hovedsakelig ut fra muslimske miljøer."

Det finnes helt klart jødehat blant norske muslimer, men tydeligst i offentligheten finner vi det på ytre venstre.

Åmås unnlater å nevne den antisemittismen hans egen avis setter på trykk, f.eks. Jostein Gaarders ufyselig kronikk noen år tilbake.

Klart det er forskjeller på 2012 og 1933, jeg er da ikke helt kunnskapsløs. Parallellene jeg trekker handler om agitasjonen. Måten mange i dag snakker om muslimer og islam er nesten identisk med måten mange snakket om jøder og deres religion på 1920 og 1930-tallet. Likheten er for store til å bli ignorert, men Åmås ignoerer dem.

Enda viktigere er det at offentligheten i Norge (og andre vestlige land) er dominert av snakk om muslimer og islam. Men det er svært lite tilsvarende snakk om jøder og jødedommen. Antisemittisme er bagatellmessig i offentligheten (med unntak av marxistene og Jostein Gaarder).

Derfor er den nye "antisemittismen" i norsk offentlighet rettet mot muslimer og islam. HVEM som utsettes for mistenkeliggjøring og demonisering er likegyldig.

Anonym sa...

Men Konrad, da. Du vet da vel at for denne formen for høyreside begynner historia i 1945. Å nevne noe før den tid er usaklig, å kneble den sidas debattanter, hitling.