torsdag 16. februar 2012

Lyntog, lyntog eller lyntog?

Både planlegging og bygging av det står igjen på strekningene fra Oslo til Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen til Lillehammer kan gjøres unna på 10 år. Det sier Jernbaneverket i en rapport som torsdag formiddag ble overlevert til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, melder Aftenposten.

En slik utbygging innebærer dobbelspor med opp mot 200-250 km/t. Dette vil gi større kapasitet, hyppigere avgang og kortere reisetid. Hamar og Tønsberg vil da være innenfor 1 time fra Oslo S, Halden 1 time og 8 min. Bekvem pendleavstand inn til Oslo vil derfor strekkes lengre enn i dag, og vil antakelig spre bosetningen bort fra Oslo. Veinettet rundt Oslo vil også bli avlastet.

Prislappen for dette IC-lyntoget er beskjedne 130 mrd, mot 1000 mrd for full utrulling. Selv 130 mrd er urealistisk med dagens investeringsnivå. Likevel har Minerva ødslet mye energi på argumentere mot det minst realistiske alternativet som det aldri blir noe av.

Ingen kommentarer: