onsdag 9. september 2009

30 % kjenner ikke Vigeland


Professor Gripsrud har undersøkt Bergensstudentenes kulturkunnskap i 1998 og 2008, og finner interessante endringer (kronikk gjengitt her):

"Tre fjerdedeler av respondentene visste ikke at det var Franz Kafka som skrev Prosessen. (..) Gustav Vigeland var ukjent for 18 prosent i ’98, i ’08 sa 31 prosent at han var ukjent. I ’98 var det en fjerdedel av studentene som ikke visste hvem Salvador Dali var, i fjor var det en tredjedel. Bergen er full av Bård Breiviks arbeider. Han var ukjent for 76 prosent i ’98, for 84 prosent i ’08."

For de som ikke kjenner Vigeland kan jeg opplyse at han står bak Vigelandsanlegget (bildet) i Frognerparken vest i Oslo. Vigelandsparken er en av Norges største turistattraksjoner.

Ingen kommentarer: