lørdag 5. september 2009

Siv Jensen - en farlig morder?

Frps generalsekretær Geir Mo antydet at han burde kalt samferdselsminister Navarsete for en morder fordi "hun ikke sørger for bedre i hjembygda en gang" (Lærdal er både Navarsetes og Geir Mos hjembygd). Dette er nok et eksempel på at Frp forsøker å skape myter i stedet for å basere seg på fakta. Det er ingen entydig sammenheng "bedre veier = tryggere veier", Frp forsøker også å innbille oss at høyere fart er tryggere enn de moderate norske fartsgrensene. Høyre forsøker å stjele denne saken fra Frp og er samtidig mer faktabaserte ved å plukke ut konkrete tiltak som har en dokumentert effekt.

255 personer ble drept i trafikken i fjor. Dette er 255 for mange, men likevel et oppsiktsvekkende lavt tall - siden 1965 har antallet drepte blitt halvert samtidig som tafikken er fire ganger så stor (risikoen er altså ned mot en tiendedel sammenlignet med 1965).

179 personer døde av overdose narkotika i fjor. Unge Venstre minte oss om dette med 179 hvite kors foran Stortinget. 179 er det offisielle tallet fra Kripos og må ansees som et minimumsanslag, mørketallene er antakelig betydelige. Siden 2001 har 1500 nordmenn tatt dødelig overdose. For en narkoman er det altså en ekstrem risiko for overdose.

314 personer døde (i 2007) av alkoholrelaterte skader og sykdommer, 37 døde av akutt alkoholforgiftning (overdose) i følge SSB.

Frp har et klart mål om å øke tilgjengeligheten til alkohol, både dagligvare og bensinstasjon bør få selg øl og vin uten særlige begrensninger. Ved omkring en tredjedel av dødsfall i trafikken er alkohol involvert. Drukning fra kai og ulykker på sjøen er ofte alkoholrelatert. Fyll er den dominerende årsak til vold (inkludert den med dødelig utgang), særlig mellom personer som ikke kjenner hverandre (blind vold). Fyll øker også sjansen for å bli utsatt for vold. Vold i familien er ofte alkoholrelatert.

Frps narkotikapolitikk er "mer av det samme", altså den politikken som har gitt 179 unødige dødsfall. Norsk ruspolitikk er en skandale og Frp vil gjøre vondt verre.

Siv Jensen er en minst like fæl morder som Navarsete.

Og jeg har ikke engang nevnt Afganistan.

2 kommentarer:

Sosialisten sa...

Geir Mo er dobbelt frekk her. For hadde samferdslesministeren sørgt for å byggje vegar i heimkommunen, hadde ho vel blitt kritisert for akkurat det. Kjell Opseth pleide jo å bli kritisert for å byggje veg i heimfylket.

Anonym sa...

Legalisering av cannabis, et rusmiddel som er langt mindre skadelig og gir en edlere og mer fredelig rus enn alkoholen, hadde hatt mange positive effekter.

Synd at politikerne etter 50 år med tvungen amerikansk propaganda ikke forstår bedre. Her trengs det opplysningsarbeide, for dette sitter langt inne.