mandag 31. august 2009

2 minutter på 100 dager

«Trygghet og valgfrihet. 101 tiltak på 100 dager. Program for å starte arbeidet med å fornye Norge» heter dokumentet som viser hvordan Frp vil fornye Norge.

Ett av tiltakene er å gi de beste motorveiene fartsgrense på 110 km/t. E6 nordover fra Oslo er Norges hovedpulsåre og har god motorveistandard omtrent fra Karihaugen til Gardermoen, knappe 4 mil (ca 0,1 % av Norges riksveier). På denne strekningen er forskjellen på 100 og 110 km/t nokså nøyaktig 2 minutter.

Spar oss for disse 2 grusomme minuttene. Stem Frp!

2 kommentarer:

brumlebass sa...

Bør vel inn i ordboka som døme og forklaring på ordet Symbolpolitikk det der.

Amos Keppler sa...

Slagordet "Mer fart på våre veier" er egentlig tilstrekkelig til å beskrive FRP politikk. De andre partiene er tross alt en tanke mer komplisert.