onsdag 26. august 2009

Tilbakeskrittspartiet

Noe av det første en næringsminister fra Fremskrittspartiet vil ta fatt på, er å legge til rette for et nedsalg av statlige eierandeler. DNs anslag viser at salgene kan gi inntekter på drøyt 70 milliarder kroner tilsammen. En stor del av dette vil partiet bruke på å bygge veier.


Samtidig er tidligere jernbanesjef Ueland fortørnet over norsk jernbanepolitikk. Ikke før i 2040 vil dobbeltsporene i Oslo-triangelet stå ferdig med dagens utbyggingstakt. Da er det over 40 år siden vedtaket ble fattet:

– Da jeg var sjef i NSB, og fikk kjøpe nye tog for 5-6 milliarder, bestemte stortinget samtidig at det skulle bygges doble spor til Halden, Skien og Lillehammer. Det er 12 år siden, og nesten ingenting har skjedd. Det er helt vanvittig å bruke så lang tid. Med politisk vilje kunne det ha vært ferdig utbygd på 10 år, sier Ueland.

Mens jernbaneutbyggingen har stått på stedet hvil har det samme området fått mye ny motorvei, nå er det snart motorvei fra Hamar til Halden. Alt dette burde varme et Frp-hjerte. Politikken er imidlertid helt baklengs.

Oljen som vi får bensin og diesel fra tar før eller senere slutt, når oljen blir knappere blir den også dyrer, bl.a. fordi utvinningen skjer i stadig mer marginale og dyrere områder. Dette vil før eller senere føre til en langsom nedgang i biltrafikk og transportmidler som ikke er oljeavhengig må eller vil ta over. Biler og fly er gårsdagens transportmidler.

Problemet i dag er at Norges nest største parti og flere andre arbeider for salte stadig mer av statens formue ned i infrastruktur tilpasset gårsdagens transportteknologi. Bare jernbane kan dekke transportbehovet ved tiltagende knapphet på olje. For Oslo-området begynner dessuten trengsel å bli et problem.

Norge er et av de få landene som ikke tar jernbanens renessanse på alvor. Selv i USA, der jernbanen siden krigen har blitt kvalt av bilindustri og gigantisk veiutbygging, planlegges det å satse på moderne jernbane av europeisk standard. USA er rett nok et tynt befolket land sammenlignet med sentral og vest Europa, men befolkningen i USA er konsentrert i noen belter som er sammenlignbart med Storbritannia eller Vesteuropa, f.eks. California. I disse beltene kan høyhastighetsbane være et konkurransedyktig transportmiddel.

Norge er også tynt og ujevnt befolket (se kart), med stadig sterkere konsentrasjon i og rundt Oslo. Nettopp der må jernbanen prioriteres, nå, ikke i løpet av 30 år med kompromissbasert flikking og lapping fra Holmlia til Halden. Vestfoldbanen og videre til Kristiansand bør heller ikke glemmes.

Se også Newth. Om tog vs fly i flate Danmark.3 kommentarer:

Boombaby sa...

Enig! Det er nesten ikke gjort noe som helst fornuftig i jernbanesektoren de siste hundre årene.

Og jeg er VELDIG enig i at man ikke må glemme linjene nedover mot Kristiansand. Akkurat nå ligger traseen der den ble lagt for at tyskerne ikke skulle kunne finne den så lett: LANGT INN I SVARTE SKAUEN!

Hva er poenget med å ha en sørlandsbane som går utenom alle byene og tettstedene bortsett fra Kristiansand?ø Og hva er poenget med å ha tog til Oslo når toget kjører i 40 km/t fordi SPORET ER FOR DÅRLIG? Man, sorry, jeg blir bare litt irritert;)

Anonym sa...

Noen kommentarer og korreksjoner:

Du nevner ikke batteriteknologi i buss, biler, MC, moped og sykkel.

Mens jernbaneutbyggingen har stått på stedet hvil har det samme området fått mye ny motorvei, nå er det snart motorvei fra Hamar til Halden. Alt dette burde varme et Frp-hjerte. Politikken er imidlertid helt baklengs.
burde vært avsluttet med

"Politikken er imidlertid rødgrønn, som har sittet i regjering de 4 siste årene, og investert oljepengene i utlandet istedenfor i sitt eget land". Lang setning :-)

"Norge er et av de få landene som ikke tar jernbanens renessanse på alvor."
burde startet med
"Regjeringen i Norge er av de få som ikke tar.."

"Bare jernbane kan dekke transportbehovet ved tiltagende knapphet på olje."
burde vært noe sånt som
"Bare jernbane kan dekke transportbehovet mellom byene ved tiltagende knapphet på olje."

Jernbane ser jeg vanskelig som en generell transportbehovløsning i f.eks Nord-Norge.

Konrad sa...

Anonym:
Må gjerne noen forenklinger av retoriske grunner, serru :)

Rødgrønne burde være de første til å gjøre mer, men denne politikken har pågått siden 1962. Den eneste nye jernbanen siden ca. krigen er Gardermobanen. Det er utrolig når man ser den visjonære politikken i Frankrike, Tyskland og Spania.

I Sogn & Fjordane (samt det meste av Vestlandet) og nord for Fauske er ikke jernbane noe alternativ, det er jeg helt enig i.

Batteriteknologi kan redde deler av bilbransjen. Men det er fortsatt langt igjen til man har energibærere som kan måle seg med bensin og diesel. Selv gass har sin begrensning. Dessuten er biler veldig arealkrevende og medfører en del estetisk forurensing.

Investering i infrastruktur innenlands kan til en viss grad være et alternativ til å salte alt ned i oljefondet. Men må ikke glemme at investeringer i infrastruktur også må være samfunnsøkonomisk lønnsomt, det er ikke nødvendigvis bra selv om man har råd. Investeringer i infrastruktur er også risikabelt dersom teknologien blir avleggs, slik forbrenningsmotoren kan bli.

Boombay:
Ja, Sørlandsbanen har til dels en meningsløs trase, i dag mangler det 4-5 mil mellom Porsgrunn og Kragerø for en kraftig innkorting. I Vestfold-nedre Telemark-Agder ligger byene relativt tett og dermed er jernbane det beste alternativet. 3 timer Oslo-Kristiansand burde ikke være noe stort problem.