tirsdag 4. august 2009

Norges sleipeste advokat?

DN har i lengre tid fulgt den meget underlige saken om advokaten Wilfred Rohde Garder som fikk et helt rederi (verdt flere hundre millioner) inkludert flere attraktive ferieeiendommer helt gratis. Ja, du leste riktig. Advokaten troppet opp på sykehuset og fikk den døende skipsreder Ole Schrøder til å overføre hele sulamitten til seg selv. Pris: null kroner.


Sakens fakta pr 30.juni i følge DN:
  • I slutten av januar 2007 engasjerte den dødssyke skipsreder Ole Schrøder (87) advokat Wilfred Rohde Garder til å bistå med juridiske oppdrag.
  • Garder var da partner i Haavind Vislie.
  • Schrøder hadde to måneder tidligere overført to tredjedeler av aksjene i Osco-gruppen til to av sine barn, men ville ha Garders bistand til å få dem tilbakeført. Sønnen og datteren godtok at faren ville ha aksjene tilbake, og trodde han var mottager.
  • Kort tid etter var aksjene imidlertid overført til advokat Garder, som dermed fikk full kontroll med Schrøders formue. I praksis fikk han aksjene vederlagsfritt.
  • Garder sluttet da brått som partner i Haavind Vislie. Han sier han fikk aksjene for å videreføre driften i selskapet.
  • Ledelsen i Haavind Vislie kjente ikke til at Garderovertok formuen fra sin alvorlig kreftsyke klient og har beklaget Garders rolle.
  • Disiplinærnevnden for advokater konkluderte ifjor med at Garderbrøt reglene for god advokatskikk da han i 2007 tok full kontroll med Schrøder-formuen.
I følge DN har også Rohde Garders kone, også hun advokat, vært med på dette.

2 kommentarer:

frr sa...

Litt rart at slikt egentlig er tillatt.

Konrad sa...

Jeg tror han ble eller blir sparket ut av advokatforeningen.