lørdag 15. august 2009

Oppskrift på kvinnefrigjøring i islam

En kvinne mister ikke sin stemme bare fordi hun bærer hijab. Dagens muslimske kvinnebevegelser finner sin oppskrift i islam.

av Marianne Bøe, Stipendiat ved senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved Universitetet i Bergen, og Liv Tønnessen, Stipendiat ved Chr. Michelsen Institutt (CMI)

Mens debatten om muslimske kvinner i Norge handler om hijab og snikislamisering, finner kvinneaktivister i Midtøsten og Nord-Afrika løsninger innenfor islam. De forsøker å harmonisere islam og feminisme gjennom en nytolkning av Koranen.
I mange land i Midtøsten og Nord-Afrika i dag, opplever kvinner diskriminerende lover som tillater polygami, opprettholder halv arverett for kvinner og gir kvinnen begrensede muligheter til skilsmisse. Muslimske kvinneaktivister forfekter imidlertid at lovene er et produkt av en konservativ og patriarkalsk fortolkning av sharia gjort av og for menn. De fremholder at kvinner lider under patriarkalske menns tolkinger av islam, ikke islam som sådan.

Etter å ha møtt muslimske kvinneaktivister fra en rekke land i Midtøsten og Nord-Afrika slår det oss at disse kvinneaktivistene kjemper for sine rettigheter på minst to fronter: Mot patriarkalske lovtolkninger - og mot vestlige sekulære feministers forsøk på å redde dem fra islam. At de faktiske lovene i regionen i dag diskriminerer kvinner er muslimske kvinneaktivister skjønt enige med vestlige sekulære feminister om. Men muslimske kvinneaktivister skiller her vei med vestlige feminister som har forhåndsbestemt at feminisme og islam er på kollisjonskurs.

Mange muslimske kvinneaktivister i dagens Midtøsten og Nord-Afrika er skeptiske til å kalle seg feminister, fordi begrepet kobles til et sett av vestlige sekulære verdier. Denne "tilbudspakken" oppfattes som en tvangstrøye der Vesten forsøker å skape resten av verden i sitt bilde.

Kvinneaktivister vi har fått i tale i land som Iran og Sudan trenger ikke "reddes" fra islam, men finner løsninger for kvinnefrigjøring innenfor islam.

(DN 17.juli 09)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Pølseprat. Ikke så veldig nye pølser heller. Konrad har fremdeles ikke noe interesse av å tilegne seg noe kunnskap om islam ser jeg.

Åpenbart enklere å resirkulere materiale som passer med Konrads mentale kart.

Konrad sa...

Du har kanskje ikke forstått at dette ER kunnskap. Materialet er fra forskere som eksperter på området. Tenk det, fakta.

Anonym sa...

Ja fordi alt som eksperter sier er helt sant hele tiden, ikke er det sånn at resultater fra humaniora og myke fag ikke blir preget av forskerens ståsted heller.