søndag 9. august 2009

Voldskriminalitet og late journalister

Andreas Halse har en god kommentar om journalister som ikke gidder eller ikke ønsker å sjekke fakta slik at de kan sette politikere til veggs. Dermed blir det bare "hun sa, han sa" journalistikk som vi ikke blir noe klokere av. Den konkrete saken var en eldre dame som ble ranet utenfor sin egen dør.

Hvordan står det så til med kriminaliteten i Norge? Dersom vi tar en liten tabell fra SSB (helt gratis på nett, selv en TV2 journalist klarer å laste ned såpass), og plotter i et diagram ser totalbildet for utvalgte typer forbrytelser slik ut:


Volds- og seksualkriminaliteten (hhv blå og rød) har bare hatt en svak stigning på 2000-tallet, mens brudd på trafikkloven (øverste kurve) har økt mest. Folketallet i Norge har økt litt i denne perioden, derfor kan vi se en kurv som viser lovbrudd pr 100.000 innbyggere (som altså gir et inntrykk av hvor stor andel av befolkningen som blir utsatt for kriminalitet):


Her ser vi enda tydeligere at voldskriminaliteten økte noe på 90-tallet, men har senere holdt seg påfallende stabil. Seksualkriminalitet har holdt et påfallende stabilt nivå de siste 14 årene. Voldtektsbølge?

Det siste diagrammet viser totalt for alle kategorier lovbrudd. Den øverste kurven er alle lovbrudd, mens den midterste er lovbrudd klassifisert som forbrytelse. Tallene er pr 100.000 innbyggere. Vi ser her en klar nedadgående trend de siste årene.

4 kommentarer:

kamikaze sa...

Interessant, interessant!

Konrad sa...

Litt tall og diagram skader vel ikke? :)

kamikaze sa...

Jeg blir myk om hjertet og mo i knærne :)

Konrad sa...

Jeg kan jo dra et par formler også dersom det gjør inntrykk på damene