torsdag 13. august 2009

Sleipe-Garder vant rettssaken

Advokat Wilfred Rohde Garder fikk rettens mehold og beholder formuen på rundt 100 mill kr han overtok vederlagsfritt fra den døende skipsreder Ole Schrøder (DN i dag).


Enken og barna til Schrøder gikk til sak og tapte. De må også betale saksomkostninger på flere mill kroner.

Det er vanskelig for meg å vurdere denne saken, men gitt sakens fakta stinker dette råttent lang vei. En ting er at Garder åpenbart har blandet rollene, men enda mer mystisk er det at den advokaten som er leid inn for å ordne formaliteter for en mann på dødsleiet plutselig får nesten hele formuen som gave. Utsikten til å få overført aksjer og eiendommer verdt 100 mill eller så må ha vært ekstremt fristende for nevnet advokat. Men gjorde han noe ulovlig? Kanskje ikke, det er vel ingen lov mot det å være kynisk og utspekulert.
Enhver likhet med navngitt advokat er tilfeldig og utilsiktet.

Ingen kommentarer: