torsdag 27. august 2009

Ja til pelsdyroppdrett, nei til dobbelmoral

Veterinærforeningen går inn for å legge ned hele pelsdyrnæringen i Norge. På tross av gode intensjoner i næringen, viser det seg at det fortsatt er store problemer med tanke på dyrevelferd, ifølge foreningen, som også tidligere har uttrykt skepsis til pelsdyrhold. Begrunnelsen for forslaget er at dagens pelsdyrnæring er basert på hold av aktive rovdyr i små nettingbur, skriver Veterinærforeningen i en pressemelding.

Bakgrunnen for diskusjonen de siste dagene er doumentasjon av uholdbare forhold på noen pelsdyrfarmer.

Kritikken av disse konkrete problemene er berettiget, men både dyrvernere og veterinærene sauser dette sammen til en generell kritikk av næringen. En mengde forskjellige husdyr holdes i bur eller i trange båser. Høner, griser og kyr holdes innesperret på et areal som relativt sett er like trangt som et mink- eller revebur. Pelsdyr fores med avfall fra slakterier og fiskeoppdrett, avfall som ellers ville vært et miljøproblem. Pelsdyroppdratt omskaper altså avfall til et holdbart og nyttig naturprodukt. Fettet fra minkskrottene benyttes også som råstoff til flere produkter, og møkka er høyverdig gjødsel. I Norge ligger forholdene godt til rette for pelsdyroppdratt, bl.a. rett klima og tilgang på velegnet for.

Pelsdyroppdrett er ikke noe verre enn annet husdyrhold. Den som vil legge ned pelsdyrnæringen bør også argumentere for å legge ned produksjon av egg og kumelk, noe annet ville være dobbelmoralsk.

Det er OK å være prinsippielt i mot alt dyrehold, men da må argumentasjonen være prinsippiell og ikke spille på moralsk panikk generert av frastøtende bilder fra enkelttilfeller.

44 kommentarer:

Anonym sa...

Herregud. Det hadde ikke vært så mye oppstyr rundt dette hvis det var like galt for dyra på gårder osv. Tenk litt da...

Konrad sa...

Øøøøh, like galt hva?
Ja, jeg snakker om gårder, men hva snakker du om??

Bente sa...

Veterinærforeningen er for en avvikling av pelsdyrnæringen fordi pelsdyrene er rovdyr og utemmede streifdyr. Dette innebærer at de har null muligheter til å følge sine naturlige innstinkter.

Jeg synes det er flott at Vetrinærforeningen har dette synspunktet, men jeg synes også det burde vært mer fokus på dyrehold i sin helhet. Bare fordi minken har det verre, så betyr ikke det at høna har det godt... Anonym over her viser en ganske naiv holdning, litt research hadde nok vært på sin plass.

Og Konrad: Kan man tolke dette innlegget ditt henn at du ikke er i mot noen form for dyrehold? Synes du det er greit at reven, grisen, høna, minken eller hva det nå måtte være snakk om, lider?

-bente-

Minken sa...

Veldig bra innlegg!!!
Pelsdyrnæringa får mye mer pepper enn hva de fortjer. Dette er en livsstil, ikke et yrke, og oppdretterene vil at dyra skal ha det bra. Har ikke dyra det bra, får de ikke fin pels, og oppdretterene tjener ikke det de kan på de. Forøvrig er det mange med kontrolljobber i mattilsynet som ikke har peiling på pelsdyrhold.
Selvfølgelig bør man unngå skader på dyra, men de biter hverandre, dette er deres natur, det samme for høner... og da blir det noen skader, men de fleste leges, akkurat som våre skrubbsår, og er skaden for stor bør dyret avlives. Oppdrettere jeg kjenner tar ansvar for dette. Ang alle bildene som er lagt ut i det siste, så er det ingen som vet hvor de er tatt, og hvor mange forskjellige dyr det egentlig er.

Anonym sa...

Det er èn ting å slakte dyr for mat. Å lage et slakteri for å få pels syns jeg er fælt. Hadde det vært en slakteri for at folk skulle spise mink hadde det vært noe helt annet. Å slakte noen som helst for motens skyld syns jeg er forkastelig.

Konrad sa...

Bente:
Nei, jeg er ikke tilhenger av dyremishandling, jeg har selv avlivet mange dyr med slike skader, jeg har også jobbet på slakteri. Men hva vil det si at et dyr lider? Lider en høne som må sitte i et trangt bur? Lider en gris som ligger fastlenket eller innestengt i en trang bås?

La meg minne om at grisen er et intelligent dyr. Ville griser er aktive og mobile dyr, raske og utholdne som bare fy. En gris i bur kan derfor ikke følge sine naturlige instinkter, akkurat som rev og mink i bur.

Anonym sa...

FAIL..
"Bakgrunnen er doumentasjon av uholdbare forhold på noen pelsdyrfarmer."

Dette er overhodet ikke bakgrunnen til Veterinærforeningen, hva med å faktisk lese uttalelsen til veterinærforeningen?

De "sauser" ikke sammen noe til kritikk av næringen. Hvis du tror avfall fra slakteindustri går gjennom en mink og blir til blomster så tar du grunding feil.. Avføringen er full av nitrogen og fosfor, og forurenser lokalmiljøet.

F.eks ble sveriges største revefarm dømt til å nedlegges fordi driften forurenset grunnvannet

Konrad sa...

Anonym (15:37):
Vi må ha klær her i den kalde delen av verden. Vi får ull fra sau, og pels fra mink og rev. Hva er forskjellen?

La meg minne om at sauekjøtt egentlig ikke er sunt. Hvorfor lage slakteri for å få mat vi ikke har godt av? Sauen er dessuten svært lite effektiv i omsetning av for til proteiner. Mye bedre om vi spiser kraftforet direkte i stedet for å kjøre det gjennom sauskrotten.

Konrad sa...

Minken:
Helt klart.

Disse aktivistene har jo et ideologisk forhold til alt dyrehold, og jakter derfor på alle argumenter de kan finne. Det er bra at det avdekkes kritikkverdige forhold, men man kan ikke la dette komme ut av proporsjoner. Dårlig stell av dyr (inkl kjæledyr) forekommer dessverre. Dette er først og fremst et problem for tilsynsmyndigheten.

Konrad sa...

Anonym (15:43):
Full av nitrogen og fosfor? Ja, nitrogen og fosfor er hovedbestanddelen i gjødsel, både det naturlige og kunstige. Det visste du kanskje ikke? Alternativet er jo å brenne eller grave ned slakteavfallet.

Konrad sa...

PS:
I gamle dager hentet man guano fra Sør-Amerika. Guano er tørket fuglebæsj som i prinsippet inneholder det samme som revebæsj.

Anonym sa...

"Konrad sa:Øøøøh, like galt hva?
Ja, jeg snakker om gårder, men hva snakker du om??"


Spiller du dum ? Jeg sa jo klart og tydelig at hadde det vært like fælt for dyra på gårder som det er for dyra som bor der de avler for pels, så hadde det ikke vært så mye mer oppstyr om pelsindustrien og hvordan de behandler dem der enn det har vært om gårder, som det ikke har vært noe om. iallefall ikke som jeg har lagt merke til ;)

Konrad sa...

Vel, pelsdyroppdrett foregår på gårder, akkurat som sau, gris og ku. Mange pelsdyroppdrettere kombinerer pels med andre husdyr eller med plantevekster.

Andre husdyr blir behandlet akkurat som pelsdyr (unntaket er noen idealister). Dårlig stell av dyr forekommer også i sauehold, grisoppdrett og melkeproduksjon. Pelsdyr holdes i åpne bur og det er derfor lett for uvedkommende å komme til med kamera.

Anonym sa...

Selvfølgelig, dyr lider over alt. Både på gårder og i hjem. Men kun de færreste gårder går med på å drepe dyrene for pelsens skyld. Sauene klippes bare, ikke noe værre. Kuene brukes til kjøtt i tillegg til eventuell "pels". Det jeg ikke skjønner, er hvordan folk greier å sette uskyldige dyr inn i små bur får så å drepe dem bare pga. pelsen. Jeg stiller meg fortsatt et spørsmål om hvordan du synes det er greit å drepe dyr bare pga. pels. Jeg skjønner ikke hvordan folk kan synes det er greit å gjøre noe slik mot noe så hjelpesløs som små søte dyr. Og som sagt, dyr har det vondt på mange gårder også, men der får de aller fleste gå ute og gresse, og ha det fint frem til de skal slaktes. For matens skyld, ikke for en så dum ting som pels som vi greies oss fint uten!

Konrad sa...

At de er søte er jo helt irrelevant. Mink er forresten ikke søte, de er noen stinkende aggressive smådjevler. Og de lever ikke av gress, de lever av egg, fisk og annet de kommer over.

Du er kanskje ikke klar over at små søte lam og kyllinger drepes? Kyllingene sitter noen uker i bur før man klipper hodet av dem. Er det noe bedre? Verpehøns sitter noen måneder i bur og produserer egg før de kverkes. Hvorfor er det bedre at dyr drepes for matens skyld og at de drepes for pelsen? Vi trenger lammekjøtt like mye eller lite som vi trenger pels.

Bli vegetar eller hold kjeft om pels.

Anonym sa...

er ikke minkene jeg snakka om da jeg sa at de spiste gress. Jeg snakka om dyrene på gården, herregud.selvfølgelig er jeg klar over at både lam og kyllinger drepes. Jeg synes det er greit fordi vi mennesker TRENGER kjøtt. vi trenger næringsstoffene som er i kjøtt. selvfølgelig finnes det dyre alternativer også, men kjøtt har vært en del av menneskenes natur lenge. Dyr som drepes pga. at vi må ha mat synes jeg er greit, for det trenger vi. Hele verden kan ikke leve på bare grønnsaker. Defor er det bedre at de drepes for matens skyld. Pels har vi ikke bruk for! Vi lever i 2009 og har faktisk ressurser nok til å produsere klær uten at vi må drepe dyr.

Og kommentaren "bli vegetar eller hold kjeft om pels" kunne du spart deg for. Den var bare utrolig barnslig, og når du skriver en blogg om at du ikke har noe imot folk som dreper for pels, så må du nesten forvente negative responser. Sånn er det bare. Og forresten, det heter å være vegetarianer, ikke å være vegetar. Og til din opplysning så er jeg faktisk en av dem.

Konrad sa...

Dette er dobbelmoral. For dyrene som blir slaktet er det jo ett fett om de drepes for pelsen eller for kjøttet. Poenget er jo om de blir behandlet bra mens de er i live. Kjøtt fra dyr klarer vi oss best uten. Dersom det er galt å holde dyr i bur er jo alt moderne husdyrhold galt, kanarifugler i bur blir også galt. Den som er mot pelsdyropphold må rent logisk også være mot kjøtt fra dyr.

Altså: Bli vegetabilianer. Barnslig? Nei, helt logisk.

Dessuten er det god ressursøkonomi å utnytte slakteavfallet. Miljøvern i praksis.

Anonym sa...

Nei til pelsdyroppdrett, og nei til flere mindre gjennomtenkte blogger fra konrad. Hvordan kan du trekke paraleller med mat og pynt?? Og jeg sier ikke at norske "gårdsdyr" har gode forhold. Men uansett så er mat et av våre grunnbehov, og vel, jeg vet ikke hva slags behov du har konrad. Men pelspynt er hverken nødvendig eller et behov i dagens samfunn.

Anonym sa...

var ikke det jeg mente var barnslig, det var at du ba meg holde kjeft. Du er en av de få som faktisk vil tillate pelsdyroppdrett i norge, så jeg bryr meg ærlig talt ikke lengre, når du kommer med barnslige kommentarer. Da er jeg faktisk ikke intressert i å diskutere dette med deg lengre, det viser bare at du ikke har noe annet å komme med. Lykke til videre ;)

Konrad sa...

Vi trenger klær (det er et grunnbehov) og vi trenger mat. Vi klarer oss best uten sauekjøtt eller svinekjøtt (svin og lam er ikke grunnbehov, det er unødig luksus). Vi klarer oss godt uten pels, det finnes gode syntetiske alternativer.

Spis fisk og grønnsaker, det er sunnest.

Konrad sa...

Du må da forstå at "hold kjeft" er polemikk og ikke bokstavelig ment.

Motstanden mot pelsdyr er føleri og dobbelmoral blir iøynefallende både i dette kommentarfeltet og i den marginale motstanden mot annet husdyrhold.

Anonym sa...

Hvis du ikke ser selv hvor tynn disse såkalte argumentene dine mot mat vs pynt er, så har jeg ingeting mer å bidra med til deg. Håper du våkner etterhvert som du blir eldre og forhåpentligvis visere. Ha en fortsatt fin dag.

Konrad sa...

Siste anonym:
Du velger å definere lam og svin som nødvendig mat, mens pels blir definert som pynt. Det holder ikke på en flekk. Lam og svin er ikke nødvendig mat, det er usunt, det er sløsing med jordbruksareal, det er luksusmat. Akkurat på samme måte som pels er luksusklær vi egentlig ikke trenger.

Det som teller er jo behandlingen av dyrene mens de er live, ikke hva slaktet brukes til.

Anonym sa...

Jeg har ikke nevnt svin og lam, konrad. Det var dine ord. Og nå skal jeg fortelle deg hvorfor jeg ikke har nevnt svin og lam. Jo det er ganske enkelt fordi pelsdyr næringen UTELUKKENDE holder ville dyr i fangenskap pga pelsen. Ser du forskjellen her? Om svin og lam er luksusmat eller ikke tar jeg ikke stilling til, det er fremdeles mat. Grunnbehov, konrad. Det er mat, drikke, søvn osv. Tror ikke klær er på den listen ;) Men klær er fint å ha. Og da finnes det et ganske så formidabelt utvalg av alternativer til pels. Hvor mange dyr må lide for at du skal se bra ut?

Anonym sa...

Jeg synes du har et poeng, men likevel mener jeg at man må starte et sted.

At dyr i kjøtt/melkeproduksjon lider tviler jeg ikke et sekund på, og løsningen er rett og slett å spise mindre animalske produkter slik at det ikke blir "nødvendig" med så intensiv "dyreindustri".

MEN, noen kyr etc får iallefall gå ute på sommeren, det samme får en del sauer, og frittgående høns får hoppe litt rundt. Disse heldige har det iallefall langt bedre enn pelsdyr.

Personlig spiser jeg kun små mengder oksekjøtt og litt økologiske hønse-egg. Hadde folk vært mindre kjøtthungrige, formerings-hissige og tenkt at man må gjøre noe selv isteden for å forvente at politikerene skal løse alt hadde dyrene kunne hatt det mye bedre.

Anonym sa...

"Disse aktivistene har jo et ideologisk forhold til alt dyrehold"
Det er Veterinærforbundet som har dette forholdet? pokker ta de hippiene!

"Full av nitrogen og fosfor? Ja, nitrogen og fosfor er hovedbestanddelen i gjødsel, både det naturlige og kunstige. Det visste du kanskje ikke?"
Jo det vet jeg:), men din fremstilling som at dette er en fin løsning og lager et naturprodukt blir litt feil når dette kommer til skade for lokalmiljøet.

"Alternativet er jo å brenne eller grave ned slakteavfallet." Dette kan man jo bruke de hundretalls millionene man nå gir til pelsnæringen på.

"de er noen stinkende aggressive smådjevler"
Mink lukter faktisk ikke noe særlig, og de er mer nysgjerrige enn aggressive.


"Det som teller er jo behandlingen av dyrene mens de er live"
Syns du disse streifdyrene som har stort behov for et stort revir og aktivitet (vann, graving, jakt, etc..) som ikke er domestiserte får en god behandling ved å stuves inn i små bur hvor de knapt kan røre seg?

Konrad sa...

For n-te gang:
Klær er grunnbehov her nord, dersom du ikke aksepterer dette premisset kan du flytte til Amazonas.

Mat er grunnbehov, men svinekjøtt og egg er ikke grunnbehov, det er luksus. Hvorfor holde dyr i bur bare fordi kjøttet smaker godt? Egg og svinekjøtt er matpynt, det er ikke et grunnbehov.

Dersom problemet er at dyr holdes i bur/fangenskap, er det like ille med gris og høns som vi holder kun for matpyntens del.

For dyret er det jo likegyldig hva vi bruker slaktet til, dyret blir uansett holdt i bur og deretter drept. Etter at minken er flådd og minkfettet kokt ut, er det uansett ikke mye ressurser igjen på kadaveret.

Motstanden mot pelsdyr er dobbelmoralsk føleri. Eller kanskje det bare venstrevridde romantikere som er mot alt som smaker av luksus. Dobbelmoral er det uansett.

Konrad sa...

Anonym (18:38):
Jeg siktet vel helst til dyrevernerne som tok bildene....

Nitrogen og fosfor er ugunstig når det renner ut i vannet, i jordoverflaten er det gunstig. Dette gjelder all gjødsel, inkludert den fra lakseoppdrett.

Igjen dobbelmoral: Høns, griser og kyr behandles ikke noe bedre enn mink og rev, alle stenges inne i trange bur (unntak for kyr som slippes ut et par uker om sommeren). Kritikken av pelsdyrnæringen er fullstendig dobbelmoralsk.

Derfor sier jeg nok en gang at den som er mot pelsdyr generelt helt logisk bør bli vegetabilignager, evt nøye seg med å spise kjøtt fra ville dyr (jakt).

Anonym sa...

Igjen dobbelmoral: Høns, griser og kyr behandles ikke noe bedre enn mink og rev, alle stenges inne i trange bur (unntak for kyr som slippes ut et par uker om sommeren). Kritikken av pelsdyrnæringen er fullstendig dobbelmoralsk.

Jeg syns ikke griser/kyr/høns burde stenges inne, og har ikke spist noen av tingene på 5 år. Så for meg (og mange andre) er det ikke snakk om dobbeltmoral.

Ikke for å forsvare landbruket og industrielt dyrehold, men å stenge en domestisert ku inne i et lite rom vil jo ikke være like ille som å gjøre det samme med en mink eller et menneske da en ku ikke har LIKE STORT behov for aktivitet.

Hvis vi ikke kan la pelsdyr slippe fangenskap fordi kyr/kyllinger er i fangenskap. Betyr dette at vi ikke kan la fattige i norge slippe å sulte fordi de sulter i Afrika?

Konrad sa...

Anonym (19:00):
Dette er et fair og prinsippielt standpunkt jeg har respekt for. Men forskjellen på kyr og rev er mindre enn du gir inntrykk av. Kyr og griser har like stort aktivitetsbehov som rev, men kyr og griser er avlet frem til å bli tunge og langsomme, og dessuten holdes de kunstig rolig slik at de ikke blir spreke og lettbeinte. En gris som beveger seg fritt fra den er liten vil bli kjapp og aktiv, men selvsagt ikke så rask som sin fetter villgrisen.

Anonym sa...

Helt enig, Griser er utrolig nysgjerrige sosiale og aktive dyr hvis de har muligheten til det.

Skulle gjerne ønske at flere som var mot pelsdyr også var like engasjerte for at andre dyr også.. F.eks kyllinger har det minst like ille som pelsdyr

Synne sa...

er du dum et sted!??! er det ikke forskjell på pelsdyroppdrett og vanlig husdyrhold? Javel! Blind må du også være for å ikke kunne se skrekkbildene som ble tatt ved flere anledninger. Enkelttilfeller sier du? Vel, spør du meg har det vært LITT for mange "enkelttilfeller" i pelsdyrnæringen.

Uheldigvis har enkelte kyr, griser og geiter også dårlige levevilkår, ,men folk tar opprør mot pelsdyroppdrett fordi det er der det er mest utbredt.
Dessuten er griser, sauer osv HUSDYR, noe mink og andre pelsdyr IKKE er.

Norge er et av de rikeste landene i verden, livet vårt avhenger ikke av denne unødvendige livsstilen/næringen/hobbyen..! Og dyr må få slippe å lide bare pga noen som rett og slett driter i rett behandling av dyr. Det går faktisk ann å livnære seg på andre måter.

Krysser fingrene for at politikerne har fått opp øyene og gjør noe med dette.

Bente sa...

Konrad: klær er et grunnleggende behov her nord, det har du rett i. Men kan du påstå at pels er et grunnleggende behov nå i 2009? Det tror jeg ikke du kan.

Mat er et grunnleggende behov, og det vil det alltid være. Men mat er IKKE synonymt med kjøtt, melk og egg. Det forbauser meg stadig hvordan mange synes og ta for gitt at mennesker har rett til å utnytte dyr som det passer oss. Ja: det er naturlig for mennesker å spise kjøtt, men det er langt i fra naturlig å spise den groteske mengden kjøtt vi gjør i dag. Jakt er naturlig. Husdyrhold slik det er i dag er IKKE naturlig.

Og for å svare på spørsmålet ditt Konrad: Ja, ei høne i et trangt bur lider. En gris som er fastlenket lider. Ei ku som blir fratatt kalven sin for tidlig lider. Et hvert dyr som transporteres til slakteriet, og kjenner lukten av død og hører skrik av frykt, lider. Dyr er like kapable til å kjenne frykt, ensomhet og smerte som vi mennesker er. Hvordan noen kan forsvare menneskers bruk av dyr, uansett om det er burhøns, pelsdyr eller oppdrett av griser til julemiddagen, er for meg uforståelig.

Og til deg som påstår at vi mennesker MÅ spise kjøtt: Det er feil. Man får helt fint i seg de næringsstoffer man trenger fra vegetabilske kilder. Og vil du ha kjøtt til middag foreslår jeg at du går på jakt selv.

-bente-

Konrad sa...

Synne:
"Dum" er et svakt argument, du skal være glade den svake kommentaren din slapp gjennom med den slags usakligheter.

Du blander sammen enkelttilfeller med prinsipper.

Hvorfor du mener pelsdyr ikke er husdyr er et mysterium. Husdyr er jo bare ville dyr satt i bur. I Norge har vi noen hundre gårder med pelsdyr, men 15000 bruk med kyr, 15000 med sau, 5000 med svin, 2000 med verpehøner. Hva er mest utbredt av hva?

Anonym sa...

konrad 15.37....sauene hos oss gaar ute i det fri og klippes der ogsaa...flere ganger i sitt liv...vi slakter den og selger kjottet gjennom rimi hagens butikker slik at han og familien kan skaffe seg pels fra norske pelsdyr til kalde julebords kvelder med pinne kjott.

Minken sa...

Synne: Det ser ut som om du kun har kjennskap til pelsdyrfarmer gjennom skrekkbildene på nettet. Nå er det slik at de aller fleste dyrene ser bedre ut enn de, men pga dyrenes natur er det noen som biter på hverandre. Som også andre dyrearter gjør. Det er også av og til bilder av kyr som står i møkk til opp under magen, og andre dyr som lider, uten at noen mener at fjøsdrift skulle vært forbudt.

Anonym: Jeg skrev "disse aktivistene" i forige innlegg og tenkte da ikke på vetrinærforeninga, men aktivistene som har lagt ut bilder. Men at vetrinærforeningen er i mot det pga at dyra opprinnelige er vill streifdyr, er et noe tvilsomt arument, da det som Konrad også sier gjelder mange dyr! Jeg vet at vetrinærer generelt mangler kunnskap om pelsdyr. Minken lukter foresten ikke godt! Det at du mener den ikke lukter, tyder på manglende kunnskap om mink(kanskje jeg burde bytte navn nå ;).

Konrad sa...

Dyrene biter hverandre av og til, også høns hakker på hverandre og purker kan finne på å spise sine egne unger.

Nå holdes pelsdyr stort sett i bur hver for seg slik at dette er et langt mindre problem enn påstått.

Jeg har selv god kjennskap til pelsfarmer. På en farm med flere tusen dyr skal det ikke mye slurv til før slike situasjoner som på disse bildene oppstår.

Selv i sauefjøs går det av og til galt når gårdbrukeren ikke følger opp. Men dette er enkelttilfeller og ingen har krevd at sauenæringen skal legges ned av den grunn.

Mira sa...

er du på facebook? Er helt enig med deg, og trenger hjelp til å få folk til å forstå det på denne gruppen:

http://www.facebook.com/profile.php?id=883225021#!/group.php?gid=353524077595

en gruppe rettet mot en spesiell pelsfarm. Jeg har ikke noe med farmen å gjøre, jeg ble bare utrolig provosert av dobbeltmoralen!!

cecilie sa...

Veldig glad for dette blogginnlegget. Kjempebra! Grunnen til at folk er så engasjerte i å få avskaffet pelsdyrnæringen er at de bruker ikke pels, da er det ok å være imot den. Men de spiser kyllingkjøtt. Derfor blir det litt ubehagelig å snakke om hvordan fjørfe har det.
Jeg er ikke helt enig i at melkeproduksjonen er det værste. Kyr går iallefall ute på beite om sommeren. Da får de utøvd naturlig atferd. Nye løsdriftfjøs er også veldig bra tiltak som har gjort mange kyrs hverdag mye bedre de siste åra. De behandles jo også oftere som individer enn f.eks. griser og høns, fordi det er gjennomsnittlig å ha 17 kyr i Norge, ikke 2000 som høns. Geita og sauen er vel de heldigste husdyra. De får utøvd naturlig atferd i MYE større grad enn andre dyr, fordi de har som regel god plass i fjøset, og er på beite ca 4 mnd. om sommeren.

Jeg hater pels. Det er stygt. Men så lenge det er et marked for det i Norge, så MÅ vi ha et pelsdyroppdrett i Norge, ellers vil jo pelsen bare bli importert fra Kina eller andre land der dyrevelferd er et fremmedord.

cecilie ottem sa...

Kyr går ikke ute 2 uker om sommeren. De har lovbestemt rett til 8 uker. Det vanlige er at de er ute fra Juni til Oktober.

Susanne sa...

Fant denne masteroppgaven, som heter "Den selvfølgelige utnyttingen" skrevet av Ingvill H. Riise. Den setter det hele i et perspektiv.

Konrad sa...

De som misliker pelsdyroppdrett bør også la være å spise egg, bacon og slutte med melk.

cecilie sa...

Jeg sa ikke at jeg mislikte pelsdyroppdrett. Jeg er for pelsdyroppdrett i Norge.

Men man må selvsagt gjøre miljøet så godt og stimulerende som mulig, det gjelder for kyr, griser og pelsdyr og alle de andre husdyra.

Reirkasser og bedre plass er eksempeler på bra tiltak som har gjort pelsdyras hverdag bedre. Jeg var på pelsdyrfarm for noen år siden og så ingen skadde dyr.

Men det er ikke sånn at man enten er veganer, eller må gi faen i alt som heter dyrevelferd. I noen husdyrnæringer er forholdene bedre lagt til rette for at dyra skal kunne utøve naturlig atferd. Dette gjelder spesielt der dyra går på beite, noe nesten alle sauer, geiter, kastrater og kyr gjør.

Men nei, jeg er ikke mot pelsdyroppdrett. Jeg bare ville ikke gått i pels selv, pga. estetiske grunner!

Christine sa...

Cecilie: Du sier vi MÅ ha pelsoppdrett i Norge for ellers ville vi bare importert fra Kina. Visste du da at det er nettopp det vi gjør? 90% av norsk pels blir sendt ut av Norge, til blant annet Kina, og forfinet der. Det som kommer tilbake er ikke nødvendigvis norsk pels. Den kan komme hvor som helst fra, også fra Kina. Så å tro at å støtte pelsoppdrett i Norge er å bekjempe Kina sin dyremishandling, er ganske naivt.