torsdag 24. september 2009

Oslo-Akershus kommer godt ut likevel

46 av 86 politiske medarbeidere i regjeringsapparatet bor i Oslo eller Akershus. Nå krever flere fylkeslag en bredere distriktsprofil, melder NTB/Kommunal Rapport.

Høyresiden og blåbloggerne har forsøkt å skape en myte om at Oslo og Akershus er veldig urettferdig behandlet på grunn av valgordningen - slik oppfører dårlige tapere seg. Den "nøytrale" "valganalytiker" Svein Tore Marthinsen forsøker å gi inntrykk av at dette handler om rettferdighet og demokrati. Nå viser Bernt Aardals analyser at mandatfordelingen likevel ikke ville gitt blå seier med en annen valgordning. Svein Tore sutrer med andre ord bare på vegne av Jensen og Solberg.

Tallene referert i Kommunal rapport viser at Oslo og Akershus uansett kommer ut. Arealfaktoren er en rimelig kompensasjon for avstanden til maktens korridorer i Oslo.

Ingen kommentarer: