torsdag 14. oktober 2010

Fedme er selvforskyldt

- Noen er vesentlig mer arvelig belastet enn andre, og det er ens egen livsstil og miljøet som gjør at fedmegenene slår ut i blomst hos enkelte. I denne diskusjonen er det viktig at vi skiller mellom den alminnelige overvekten som vi snart bærer alle sammen, og sykelig fedme som både er mer alvorlig og vanskeligere å behandle, sier forsker Magnus Strømmen ved NTNU.

Nettopp. Uansett hvor mange ganger man gjentar ordene "genetisk", "arvelig" eller "stoffskifte" så er de viktigste variablene i fedmeligningen (1) hvor mye energi man tilfører kroppen, og (2) hvor mye energi man forbrenner. Uten overskudd av energi blir man ikke fet. Dette er uomtvistelig og en ubøyelig naturlov. At noen er genetisk mer tilbøyelig til å lagre overskuddsenergien i form av valker, vom og fleskeræv forandrer ikke dette grunnleggende og trivielle faktum.

Overvekt kan være så alvorlig at det er sykelig, i det minste så alvorlig at det skaper store plager for pasienten, særlig i form av andre sykdommer (diabetes, hjerte-kar, vonde knær, søvnforstyrrelser etc).


La det ikke være noen tvil: Det finnes ingen medisin mot fedme.

Blogglisten

3 kommentarer:

Kee sa...

Visst pokker fins det medisin mot fedme. Det er jo en hel industri. Det det ikke er medisin mot er å ete for mye og lee for lite på seg.

Konrad sa...

Hehe, jeg var nok litt upresis der.

Du sier det mer presist.

Anonym sa...

Du er hva du spiser, så enkelt er det faktisk!