lørdag 16. oktober 2010

Kommersiell vs politisk sensur

I forbindelse med kunngjøringen av årets fredspris har vi med rette kritisert sensuren i Kina. Den kinesiske forfatteren og filmskaperen Xiaolu Guo minner oss samtidig om medias selvsenur - den kommersielle sensuren - her i Vesten:

Hun viser blant annet til at hennes mest kjente bok, som på norsk heter «Fremmedordbok for kjærester», bare er blitt sensurert i ett land, USA. Der ville forlaget ikke ta med en del som omhandler en abort, og den delen ble fjernet fra boka.
Den kommersielle sensuren er på sett og vis mye farligere når den foregår i en kontekst der vi innbiller oss at det ikke finnes noen form for sensur, og det verste som kan skje er at en redaktør lar være å trykke noe som Kukvold mener bør trykkes. I Danmark trykker man f.eks. tøvete karikaturer med liv og lyst, mens relevant informasjon blir holdt unna offentligheten. Nesten like ille er vinkling (som ofte skjer ved selektiv informasjonsbruk): Hvorfor er det stå stor forskjell i medias omtale av Israels jakt på terrorister og Norges jakt på ditto? Hvorfor toner media ned norske soldaters drap på sivile?


Blogglisten

Ingen kommentarer: