mandag 11. oktober 2010

professor Kolstad i Myrdal-grøfta?

- Det er ikke vanskelig å finne en dissident i et land med 1,3 milliarder innbyggere, sier professor i sosialpsykologi ved NTNU, Arnulf Kolstad, til VG. Når vi snakker om ytringsfrihet er det ytringsfrihet i vår forstand vi mener. Kina realiserer menneskerettigheter i deres kultur og på deres utviklingsnivå, tilføyer Kolstad.

Vel, Kolstad burde kanskje tilføyd at Liu Xiaobo er fengslet fordi han er dissident, i et land uten demokrati og andre sentrale borgerretter. Kolstad har mange viktige bidrag i offentlig debatt, men her roter han seg ut i grøfta.

Javisst har Jaglands pris lite med fred i Nobels ånd å gjøre, men Kolstads argumenter er syltynne. Han sier f.eks. "Dette er bare nok et bidrag til å stemple Kina som et udemokratisk land." Javisst, Kina er slett ikke et demokratisk land, og det må vi kunne si høyt uten å bli smekket over fingrene.

Kolstad sier videre " ...poenget er at mange i Kina er fornøyd med hvordan de har det." Jaha, da kan også jeg si uten å lyve: "mange i Tyskland var fornøyd med Hitlers styre." Kolstad driver idiotargumentasjon som en professor bør holde seg for god til.

Rettelse: Kolstad er på vei ut i Myrdal-grøfta, der flere norske AKPere også krabbet rundt.


Mange i Kina er fornøyd med den nye rikdommen, så da blir det helt feil å gi fredsprisen til en kranglefant, sier professor.


Blogglisten

Ingen kommentarer: