lørdag 9. oktober 2010

Krig mot Irans påståtte hensikter

Tony Blair er en idiot skriver Hans Blix i Morgenbladet. Vel han sier det ikke rett ut, men konklusjonen ligger i dagen:

I 2003 gjaldt det krig mot påståtte irakiske våpen. I dag gjelder det krig mot påståtte iranske hensikter.
...
Det Blair nå i 2010 sier, er at han, som i 2003, ville være parat til å støtte forebyggende militæraksjoner mot regimer – som Iran – som antas å ha eller ønske å utvikle kjernefysiske våpen.
...
Forebyggende aksjoner er imidlertid ikke et svar på faktiske angrep. De er motivert av hva man antar at den andre kan tenkes å gjøre. Dersom antagelsen, som vanligvis bygger på «etterretning», ikke stemmer, som i Irak, starter man en krig uten grunn.
La meg minne om det var Bush og Blair som i troen på Jesus angrep Irak. Noen som påsto at islam er voldens religion?

Nåvel. Forkjøpsangrep (preemptiv) kan begrunnes, men forebyggende (preventiv) er meningsløst - slik Blix understreker.


Må vi vente på en soppsky før vi nuker disse turbanjævlene? Hm?


Blogglisten

1 kommentar:

Geir Bråten sa...

Det er et uttrykk som heter at "Vold avler vold". Dette gjelder også her. -En ting som er sikkert er at ikke USA er bedre enn landa i midtøsten. Og dette gjelder også Norge som Nato medlem. Altså du og jeg.