torsdag 28. oktober 2010

Trond Nordby vil boikotte UiO

En rekke universitets- og høgskoletilsatte har skrevet under på at de vil gjennomføre akademisk boikott av UiO, NTNU og andre universitet. Bakgrunnen er at Norges krigsforbrytelser i Afghanistan har blitt dokumentert av WikiLeaks. Ledelsen ved UiO tar fullstendig avstand fra boikott av UiO.

Trond Nordby, professor i historie/statsvitenskap ved UiO, er med på boikottaksjonen. Han er opprørt over Norges medvirkning til krigsforbrytelser og er overbevist om at dialog med staten Norge ikke vil ha noen effekt. Nordby håper derimot boikott av UiO kan være et bidrag til fred i Afghanistan.

- Fordi jeg selv er norsk statstjenestemann og ansatt ved UiO må jeg boikotte meg selv som professor, jeg må ganske enkelt slutte å samarbeide med professor Nordby, sier Trond Nordby i en kommentar. Men det skal ikke by på store problemer siden jeg har passert 67 år og kan pensjonere meg, tilføyer han.

- Dette intervjuet er dessuten ikke med professor Nordby, men med privatperson Nordby (professor Nordby boikottes og kan derfor ikke intervjues), presiserer Trond Nordby (67).

Professorene Privatpersonene Matlary og Waage, begge UiO, er derimot mot boikott av UiO, og vil fortsette å samarbeide med henholdsvis professor Matlary og professor Waage som før.

Stipendiat Benjamin E Larsen slutter seg til oppropet og skriver på sin blogg:

Boikott-oppropet er i seg sjøl langt fra det mest effektive virkemidlet. Men det er et bidrag til å bygge en opinion. I dette arbeidet er alle bidrag viktige. Uten et press i opinionen vil det fremdeles være forsvinnande få statar og internasjonale organisasjonar som tar i bruk sterkare virkemiddel, slik som våpenembargo og økonomiske tiltak, for å få staten til å endre sin politikk. Eg håper fleire vil være med på å bygge den opinionen.
Se også Benjamins dialog i Gransumpen. I dialog med Konrad sier Benjamin E Larsen at er det urealistisk med en akademisk boikott av USA, det er med andre ord mye lettere å boikotte et akademisk dverg som Norge. Dette er Konrad helt enig i, det er mye mer realistisk å vinne dersom man utfordrer noen i sin egen vektklasse.


Boikott av UiO bare et påskudd for å slippe å jobbe?

Er Nordby republikaner som privatperson eller som professor? Må han dermed være nøytral til monarkiet mens boikotten pågår?

Blogglisten

Ingen kommentarer: