onsdag 20. oktober 2010

Gule advarte mot den svartmaling

Lars Gule og Hans Rustad i debatt på Blindern, rapport hos Fritanke. Lars Gule pekte på at "norsk kultur" ble oppfunnet av eliten på 1800 tallet, akkurat som kvinnefrigjøringen på 1970-tallet er et resultat av sosial ingeniørkunst:

– Det paradoksale er at dette i dag brukes av konservative for å forsvare ”vestlig kultur” i møtet med innvandrerkulturene. Men hvem var det som protesterte mot kvinnefrigjøringen da det stod på som verst? spurte Gule retorisk.

Gule advarte mot den svartmalingen han mener Rustad og andre gjør seg skyldig i. Han understreket at det ikke holder å ramse opp anekdoter og enkelthendelser for å underbygge en eller annen negativ utvikling man vil advare mot.


Rustad har vært i arbeid.

Blogglisten

Ingen kommentarer: