lørdag 24. januar 2009

Gaza: Nei til særdomstol?

Ingen ringere enn høyesterettsdommer Ketil Lund (sammen to andre ledende jurister) tar i Morgenbladet til orde for en internasjonal straffedomstol for mulige krigsforbrytelser i forbindelse med Gaza-krigen. FNs høykommisær for menneskeretter krever en gransking av konkrete tilfeller av mulige krigsforbrytelser. Advokat Geir Høin vil på sin side anmelde navngitte israelere, i likhet med jusprofessor Richard Falk. Konrad mener også at Hamas-ledere som har gitt ordre om målrettede angrep på sivile må straffeforfølges.

I det krystallklare innlegget "Et redskap for urettferdighet" plukker folkerettsekspertene Hellestveit og Nystuen forslaget om særdomstol fra hverandre:

  1. En slik domstol kan bare ta stilling det som skjedde på slagmarken, ikke selve beslutningen om å gå til krig (altså den underliggende konflikten).
  2. En slik særdomstol vil først og fremst måtte dømme palestinere fordi Israel er et suverent land med et fungerende rettssystem.
  3. Krigstragedier er ikke nødvendigvis krigsforbrytelser, og dette vil favorisere israelere.
I følge Hellestveit og Nystuen vil dermed en slik domstol skape mer urettferdighet sett med palestinske øyne. Et dårlig utgangspunkt for konfliktdemping.

Ingen kommentarer: