søndag 11. januar 2009

God sex er gratis

Denne dristige påstanden blir fremsatt av Espen Ottosen (informasjonsleder i Misjonssambandet). Ottosen er altså ikke mot sex (overrasket nå?), men han er mot kontant betaling for sex (ingen overraskelse). Han resonnerer som følger: Vanlige arbeidstakere som lærere, ingeniører og aksjemeglere går ikke på jobb 100% frivillig (de gjør det helt eller delvis for pengenes skyld). Organer derimot gis bort gratis (det er derfor det heter organdonasjon). Sex er som organer og skal derfor ikke kunne selges. Dette i følge misjonæren Ottosen.

Dette er jo en helt eksemplarisk argumentasjon! Både sex og organer har noe med kroppen å gjøre, derfor skal man ikke ta kontant betalt. Fabelaktig logikk! Den godeste Ottosen glemmer kanskje at kirurgene som utfører inngrepet tar seg fett betalt? Disse kirurgene bruker fingrene (en del av kroppen) og fremfor alt bruker de kroppens aller viktigste organ: hjernen.

I Ottosens logikk er dermed legene prostituerte. Og det er et godt poeng: Vi er alle prostituerte. Vi gir noe av oss selv i bytte mot noe annet. Jeg ofrer noen timer for dag til glede både for min arbeidsgiver og for min lønnskonto. Selv puler jeg aldri "frivillig", jeg gjør det fordi jeg liker det, jeg får altså noe igjen.

Filosofene har strevd i tusenvis av år med hva fri vilje innebærer, for min del tror jeg ikke Ottosen bidrar noe særlig til en løsning av denne vanskelige problemstillingen. Men som en begynnelse burde han (sammen med en stabel feminister m.fl.) lære litt om byttehandel.

Ja, og dessuten: Misjonssambandet er vel ikke den mest troverdige kilden om hva som er god sex.

5 kommentarer:

Rebecka sa...

Konrad da...litt av noen sluttsatser du trakk. Langt ut på viddene med de legene og prostitusjon...
Det likte jeg dårlig å høre om legene.

Og jeg mener at du ikke kan utvikle logikken på denne måten heller-bare for å latterliggjøre ottosen.

Hilsen Rebecka

Konrad sa...

Ottosen latterliggjør seg selv, han har ingen logikk, han bare "mener" og later som det er logisk.

Ikke spesielt troverdig av en misjonær å uttale seg om god sex.

rebecka sa...

Jeg ser poenget ditt, men antar at han uttalte seg i en større kontekst enn du kommenterer?

Hallvord R. M. Steen sa...

"Ikke spesielt troverdig av en misjonær å uttale seg om god sex." - svært så fordomsfull du var da? Spesielt etter å ha beskyldt andre for mangel på logikk?

Sex er verdifullt for å bygge og vedlikeholde parforhold.

Parforhold er verdifulle for å støtte hverandre under barnefødsel/oppdragelse, sjukdom, depresjoner, eldreomsorg, alderdom og andre "slitsomme" situasjoner i livet.

Sex skaper barn, som har rett til stabile omgivelser i sårbare år.

Derfor er det veldig logisk å ha normer/moral som den enkelte forventes å styre sin seksuelle oppførsel etter. Du kan muligens latteliggjøre Ottosen for å begrunne slik moral i et gudsbilde, men det er fullstendig ulogisk av deg å avfeie at sex har sosiale perspektiv som krever normering.

Konrad sa...

God polemikk er basert på fordommer.

Ottosen bare mener ting, han prøver å få det til å se ut som en logisk utledning.

Jeg latterliggjør ikke hans meninger, men hans liksom-resonnement.