fredag 30. januar 2009

Sutrepoliti

Politiet har droppet etterforsking av et biltyveri fordi «det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen». Dette fremstår som mildt sagt pussig når det faktisk foreligger flere gode bilder av mannen fra overvåkingskamera, i følge Dagbladet.

Dette har de altså ikke "kapasitet" til å etterforske, men når det er utsikter til å banke opp en neger eller mindreårige, da er de svært så ivrige i tjenesten.

Kanskje Arne Johannessen bør oppfordre sine medlemmer til å vise at de er folkets og politikernes tillit verdig, i stedet for bare å være stor i kjeften.


Stor i kjeften.