onsdag 20. januar 2010

Rektor Grønmo (UiB): Akademisk boikott av Israel

– Akademisk boikott av Israel er for tiden ikke aktuelt, men er gjenstand for en løpende debatt her ved UiB, sier UiB-rektor Sigmund Grønmo til universitetets egen avis «På Høyden» (i følge TV2).

Grønmo burde vite bedre. Et like dumt forslag ble nedstemt på NTNU. Universitetets styre kan forøvrig ikke instruere de vitenskapelig ansatte (professorene) om hvem de skal samarbeide med, det ville vært en utidig innblanding i den akademiske frihet.

Et vedtak i universitetets styre vil med andre bare være en interessant meningsytring, slik rektor Grønmo selv presiserer:

"På den annen side innebærer de vitenskapelig ansattes akademiske frihet at et slikt styrevedtak ikke vil være juridisk bindende for hver enkelt ansatt. Vedtaket kan ikke være en instruks – bare en mer eller mindre sterk oppfordring til å følge opp boikottbeslutningen."

U i Stavanger vil ikke pålegge sine ansatte å fremme et bestemt politisk syn.

Og ikke minst: Gooding tar Grønmo på fersken i en dobbelmoralsk manøver.

Blogglisten

5 kommentarer:

Renold Tennysen Christopher sa...

- Ikke tilhenger av akademisk boikott, sier Rektor ved UiB.

Rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, tilbakeviser medieoppslag.

Se Bergen Student-TV: http://bstv.no/nyheter/2010/01/20/ikke-tilhenger-av-akademisk-boikott

Jahn B. Nesle sa...

Hadde opprinnelig samme oppfatning som deg,Kondrad, men er nå på tenkeloftet der jeg plages av tvil. Vet ikke om du var det, men hvis du var enig i den akademiske boikotten av det tidligere apartheidregimet i Sør-Afrika, lurer jeg på hvorfor du er motstander av en liknende boikott av Israel. Setter pris på ei kort utgreiing om du ikke forsmår :-)

ThomasLG sa...

Hvorfor er det et dumt forslag?

Konrad sa...

Thoms og Jahn:
Dette har jeg begrunnet grundig tidligere. De to viktigste argumentene er 1) akademiske frihet (hverken norske eller israelske professorer er myndighetenes forlengede arm), 2) man retter baker for smed (israelske akademikere er blant landets mest liberale og skarpe regimekritikere, det vil være meningsløst å boikotte nettopp disse).

Konrad sa...

Renold:
Viktig presisering, takk.