onsdag 27. januar 2010

Aardal vs Marthinsen

Den politisk supernøytrale valganalytiker Svein Tore klarer fortsatt ikke å akseptere valgresultatet (og går i clinch med selveste Bernt Aardal). Dette skyldes naturligvis ikke at de rød-grønne fikk fortsette (ST er jo som sagt helt nøytral), neida, dette bunner utelukkende i Svein Tores idealistiske omsorg for demokratiet.

Har Svein Tore et poeng? Opplagt, men et gjennomgående banalt poeng. Dersom dette er det best man presterer etter å ha studert statsvitenskap i 5 år, bør Matlary, Østerud, Christensen og de andre på Blindern legge lista litt høyere for bestått eksamen.

Dette blogginnlegget er tagget med bl.a. stikkordet "spydig", om noen skulle være i tvil.Søker nå opptak til masterstudiet i statsvitenskap.

5 kommentarer:

Bjørn sa...

"Clinchen" med "selveste" Bernt Aardal har så langt fått fram at Aardal har latt seg feilsitere når han for eksempel har blitt tillagt utsagnet "De rødgrønne har flertall, uansett valgordning. Det er viktig å slå det fast, for det er i ferd med å feste seg en oppfatning av at det rødgrønne flertallet skyldes spesielle forhold ved valgordningen."

Aardals "utsagn" har skapt et feilaktig oppfatning av at de rødgrønne ville fått flertall uansett valgordning...

Konrad sa...

Nei, ikke uansett. Diskusjonen gjaldt vel spesifikt "Finnmarkstillegget", som såvidt jeg har forstått ikke var avgjørende ved dette valget.

Konrad sa...

En ting er den tekniske/matematiske diskusjonen, en annen den prinsippielle (som jeg synes er mest interessant).

Bjørn sa...

Nettopp. Aardal tok feil (eller ble feilsitert) når han brukte ordene "uansett valgordning".

Konrad sa...

Det finnes jo et uendelig antall mulige valgordninger, da er det opplagt at de rød-grønne ikke kan vinne uansett. Marthinsen har imidlertid hengt seg opp i et veldig avgrenset aspekt ved valgordningen (og demokratiet i Norge mer generelt), og definerer "rettferdighet" ut fra ett enkelt tall. Det er banalt.