onsdag 6. januar 2010

Ytringsdumhet

Høyresidens symbolske kamp for ytringsfriheten har utartet til den reneste ytringsdumheter. Siste ute er Jan Arild Snoen i Minerva (omtalt i VG). I likhet med mange andre som seiler under et falskt ytringsfrihetsflagg kjører Snoen i grøfta: Han begrunner sin publisering av Westergaards hjelpeløse tegning blant annet med at han er enig med meningsinnholdet i karikaturen. Da handler det jo ikke lengre om ytringsfrihet prinsippielt, men om en politisk kampanje. Snoen er altså like dum som Selbekk.


Ikke nok med det: Snoen er like dum som Kokkvold når han nærmest insisterer på at norske redaktører praktisk talt har publiseringsplikt i denne saken. Er Snoen virkelig en liberaler eller er han bare dårlig kamuflert nasjonalkonservativ Frper?
Bare så det er sagt: Islam må som andre religioner tåle kritisk søkelys, enten det skjer i satirisk eller saklig. Denne tåpelig saken skjer imidlertid i en atmosfære av generell skepsis/fiendtlighet til islam og muslimer som gruppe (i praksis den eneste religionen som underlegges så omfattende kritikk i offentligheten). Muslimer i Norge er også en liten gruppe. Det er derfor ikke spesielt modig å kaste seg på denne bølgen, tvertimot er det feigt å sparke nedover. Snoen er en feiging i likhet med den jevne Frp-politiker.

Det ville vært like meningsfullt om Snoen slåss mot vindmøller som den skarpsindige don Quixote, ridder av den bedrøvelig skikkelse.

Og for de som ikke har fått det med seg: Opptøyene i Midtøsten for noen år siden var ikke "store" slik media forsøker å fremstille det. De var heller ikke spontane, det hele var et regissert show. Angrepene på ambassadene i Syria skjedde med myndighetenes bifall.

Og jada, i Jyllands-Posten er gjennomført selektive og feige i sin bruk av ytringsfriheten.

Og Westergaard kaller seg kunstner? Han er endog så kunnskapsløs at han fremstiller profeten som en sikh (med turban og skjegg).

3 kommentarer:

Nils August Andresen sa...

Konrad- det ser ikke ut som du har lest hele begrunnelsen for publiseringen. Bakgrunnen er altså ikke enighet med karikaturene eller demonstrasjoner i Syria, eller for å demonstrere det ene eller det andre overfor den norske muslimske minoriteten, men anslagene mot Westergaard nå nylig. Primærargumentet er altså pressesolidaritet med Westergaard og Jyllands-Posten som utsettes for trusler.

Dernest opplyser Snoen om sitt syn på karikaturene - at han ikke ser dem som uetiske i seg selv, men påpeker at det ikke tillegges betydning for den aktuelle saken.

I begrunnelsen påpekes det at man bør være bevisste på tiltagende demonisering av muslimer. Det er flere artikler om dette temaet på redaksjonell plass den siste tiden. Det er vanskelig å se at en publikasjon av en karikatur satt inn i den rammen bidrar til mer stigmatisering av muslimer.

brumlebass sa...

Nils August:
Er det overordnede prinsipp altså å trykke alt som som har blitt ytret og som har resultert i en trussel om vold eller voldshandling?

I sympati med ytringsfriheten og den som bruker denne?

For et idiotisk prinsipp. Da gjør man seg til de ytterligående krefters slave - desto mer rasistisk og ekkel en ytring er desto mer sannsynlig er det at den vil bli møtt med vold.

Og desto sterkere vil altså ytringsfrihetsforkjempere stå på for å videreformidle det rasistiske grumseriet i sine egne spalter?

Eller er det ikke slik at man ikke er prinsipiell allikevel, men at det tilfedligvis passer seg slik akkurat i denne saken fordi det er en hvit kristen mann som ytrer noe negativt om muslimer?

VG beklaget før jul at de trykket en rasistisk vits langt bak i avisen. Dette mente alle var klokt den gang da.

Men nå står altså ytringsfrihetsforkjemperne og sier at man ikke bare skal trykke rasistiske Westergaard-vitser men man skal endog være STOLT av at man gjør det?

Helt ko-ko.

Konrad sa...

Nils AA:
Dersom Snoens egen vurdering av selve karikaturene er irrelevant, hvorfor nevner han det da? Kokkvold poengterer at (politisk) islam er en trussel, og (underforstått) er det dermed særlig viktig å konfrontere gjennom frie ytringer. Dette er nesten et ekko av mellomkrigstiden: trusselen fra verdensjødedommen var så alvorlig at jødene måtte konfronteres.

Sett fra den midtøsten og sør-asia er det vi i vesten (særlig USA, Snoens favorittland) som er trusselen: Gaza ignoreres av USA, to land har på kort blitt invadert av USA (med mer eller mindre dårlig grunn), Iran (et fredelig land) trues av USA, og møkkaregimer som Saudi beskyttes av USA. I tillegg så håner vi religionen deres. Snoens og Kokkvolds verdensbilde er temmelig vindskjevt.

Nei, det er ikke særlig modig å publisere disse middelmådige karikaturene, så er det da også de middelmådige som velger å gjøre et nummer ut av de setter karikaturene på trykk.

Det er ytterst beklagelig at Westergaard og hans familie har blitt utsatt for vold og trusler. I dette siste tilfellet var det en såvidt jeg forstår en sinnsforvirret person.