mandag 25. januar 2010

Bekmørkt på mørkeloftet: Rustad vil innføre kastesystem i Norge

Hans Rustads document.no var for lenge siden et interessant korrektiv til Dagbladets og Dagsavisens klamme perspektiv. Nå begge de sistnevnte dra på tiggerferd til kulturministeren, ellers havner de kanskje på sin siste papirinnsamling.

Hans Rustads blogg blir på sin side bare mindre og mindre interessant, og mer og mer utrivelig. Frp-koden påpeker at Rustad nå har forfallt til noe som for meg minner uhyggelig på en Blut-und-Boden retorikk. Rustad har i sin forvirrede visdom kommet frem til at en person med blodsbånd i flere hundre år har større retter enn f.eks. en person hvis foreldre innvandret. En person som har blitt adopert fra et annet land skulle i følge Rustads resonnement ha nesten like lite rettigheter som en innvandrer. Det ser altså ut til at Rustad vil innføre et biologisk hierarki i Norge: Jo lengre ubesudlede norske blodslinjer, desto høyere på rangstigen. Dette forsøkte de i India for lenge siden og endte opp med kastesystemet.

Under krigen forsøkte de nye makthaverne å definere deler av befolkningen som fremmede, noen som egentlig ikke hører til her, noen som ikke har historiske røtter i landet. "Alltid vært i Norge" svarte 15 år gamle Kathe Lasnik på spørsmålet "når kom De til Norge?". Ærlig og uskyldig fyllte hun ut "spørreskjema for jøder" 16. november 1942. Norge var Kathes hjemland, men nazistene mente hun ikke hadde noen rettigheter overhode. To uker senere var lille Kathe tilintetgjort.

Oppdatering: Klassekampen kommenterer på lederplass (27.jan) Rustads påstander på denne måten:

"Dette er det programmatiske forsvaret for en rasistisk, ikke demokratisk stat, som for øvrig motsvares av Trond Ali Linstad, som i Aftenposten mandag presenterte et «Muslimsk manifest», der han argumenterer for en slags muslimsk segregering. Ifølge Linstad er muslimer mot liberalt demokrati, ettersom Gud er den «eneste autoritet» og «ingen muslim bøyer seg for andre enn ham». Derfor bør muslimer ikke «samarbeide med dem som har makt», men verne seg mot staten.

På denne måten spiller Hans Rustad og Trond Ali Linstad på samme lag. Ingen av dem ønsker et demokrati der alle borgere har de samme rettigheter og plikter. Rustad mener etniske nordmenn skal bestemme, og ingen «cocky» muslim skal tro noe annet, mens Linstad ber muslimer om ikke å «samarbeide med dem som har makt». Vinner disse kreftene fram, vil kulturkonfliktene øke, integrering bli umulig, og det vil settes bom for en demokratisk offentlighet der alle kan delta på lik linje, fordi vi alle er likestilte borgere i den norske nasjonalstaten."
Linstads kronikk i Aftenposten, Olav Torvunds kommentar til Linstad, og Shoaib Sultan er skeptisk til Linstads program.

Apropos: Jeg håper professor Nina Witoszek snart inndrar sitt vennskap med Hans Rustad.Bildet til venstre: Eksempel på person uten flere hundre år med blodige røtter i norsk jord. Den sympatiske unge Strand ligger tynt an den dagen Hans Rustad kommer til makten.


Blogglisten

6 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Konrad. Du driver en av de bloggene jeg besøker oftest, ganske enkelt fordi du på finurlig måte evner å sette fingeren på viktige saker. Og du gjør det på en utradisjonell måte.

Det irriterer meg at du er anonym, for det du skriver er noe du også offentlig kan stå inne for. Med mindre du da er i en posisjon der anonymitet er et absoluttt must.

Skjerp deg, mann, eller kvinne, vis at du har baller (eller stokker), og vurder å kutte ut anonymiteten.

Sosialisten sa...

Etter som eg kunne forstå samandraget av artikkelen du linka til var det vel dei innvandrande indoeuropearane som som høgkasteindarane serleg stamma frå. Dvs. høgast på rangstigen? Var vel meir snakk om erobring enn innvandring i dagens forstand skulle eg tru.

Konrad sa...

FRR:
Takk! Alt jeg skriver kan jeg stå inne for (og alt jeg skriver er etterrettelig), men i min posisjon kan det bli nokså masete å fremstå med fullt navn. Derfor bekvemt å opptre anonymt.

Konrad sa...

Sosialist:
Opphavet til kastesystemet på indiske subkontinent er omdiskutert. Denne DNA studien støttar hypotesen om at kastesystemet vart innført av dei nye makthavarane som innvaderte frå nordvest. Desse plasserte seg sjølv og dei "kaukasiske" folka (lysare i huda, større av vekst) dei hadde med seg øverst på rangstigen. Men poenget er det same: Eit hierarki knytta til biologi.

Doffen sa...

Så var man i gang med Hitling... Tynne greier.

Konrad sa...

Fjols. Du skjønner ikke tydeligvis ikke poenget.