torsdag 21. januar 2010

Sanner (H): Støttegruppe for politiske fanger på Cuba

Høyres Jan Tore Sanner har tatt initiativ til å etablere støttegruppen på Stortinget sammen med Håkon Haugli fra Arbeiderpartiet og Dagrun Eriksen fra KrF. Ved å etablere støttegruppen ønsker Sanner m.fl. å støtte og vise solidaritet med folk på Cuba som slåss for grunnleggende menneskerettigheter.

Dette er et prisverdig tiltak. Mange høyrevridde har en fiks ide om at ytringsfriheten her hjemme er alvorlig truet. Da er det oppløftende at andre høyrefolk og kristenkonservative støtter de som virkelig har underskudd på ytringsfrihet.

Jan Tore Sanner unnlater imidlertid å nevne at de fleste politiske fangene på øya Cuba sitter (eller satt) i amerikansk fangenskap på Guantanamo-basen.

"Det er ingen ting som gjør meg mer forbanna enn at mennesker blir trakassert og fengslet fordi de står opp for det de tror på. I Norge tar vi demokratiet for gitt. På Cuba fengsles mennesker som vil benytte seg av den ytringsfrihet vi tar som en selvfølge." Skrev Jan Tore Sanner tidligere.

Dette er en treffende beskrivelse av hvordan Sanners gode venner, Bush-regimet, opprettet en konsentrasjonsleir for politiske fanger på Cuba. På Gitmo ble mennesker fengslet og trakassert bare på grunn av sin religion. På Gitmo var hundrevis vært internert uten lov og dom bare fordi Bush-folkene hadde en fiks ide om at var "evil doers". Sanner siktet naturligvis ikke til Bush-regimet, men til Castro-regimet, jeg tror neppe Sanner ville brukt så sterke ord om sine politiske venner i det republikanske partiet.

Ett år etter at Obama overtok er det fortsatt 200 fanger på Gitmo, litt flere enn brødrene Castro. I motsetning til USA bruker ikke Castro dødsstraff.Dannede Høyre-folk starter da ikke støtteforening for terrorister, må vite!Blogglisten

11 kommentarer:

frydonomics sa...

Det er selvsagt ingen forskjell på politiske fanger og illegale stridende pågrepet under en krig.

Konrad sa...

Selvsagt, problemet er at de fleste fangene på Gitmo ikke var stridende. Slik som journalist Sami Al-Hajj. Han satt seks år bare fordi han jobbet i Al-Jazeera. Spar meg for Bush-speak.

frydonomics sa...

De fleste fangene er stridende:

http://projects.nytimes.com/guantanamo

Du kan søke dem opp alle her.

ami Al-Hajj var dog ikke det ogs det er tragisk at han satt der, men han var no offer for et ID-tyveri.

Konrad sa...

Ja, og hva er de dømt for? "Evil-doing"? Kriminelle skal dømmes som kriminelle, soldater skal behandles etter Geneve-konvesjonen. Bush har gitt blaffen i begge deler.

Byutviklingsfraksjonen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Konrad sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
frydonomics sa...

Hei,

Jeg slettet den foregående kommentaren fra BUF. Den var forfattet av meg men postet under et brukernavn jeg ikke lenger benytter meg av og ikke har noe med mine private meningsytringer å gjøre.

Så til poenget for jeg står inne for innholdet om at Guantanamofangene ikke bør omfattes av Genevekonvensjonen. Dette fordi Genevekonsjonen som omfatter stridende knyttet til en statsmakt. Verken jeg eller du eller noen av Guantanamofangene er tilknytten en statsmakt som stridende. Følgelig er ingen av oss beskyttet av Genevekonvensjonen. Det betyr ikke at å torture meg er eller bør bli lovlig, men det er likevel heller ikke i strid med Genevekonvensjonen.

Konrad sa...

Selvsagt gjelder Geneve-konvensjonen for soldater ("lovlig stridende") som i utgangspunktet ikke straffeforfølges individuelt, de kan bare interneres.

Poenget mitt er at Bush-regimet gjorde en rekke krumspring for å unndra seg både Geneve-konvensjonen og sivil amerikansk lov. Hensikten med det var naturligvis at de skulle få ture frem som de ville. En mengde personer ble internert på Gitmo av politiske grunner eller rett og slett for sikkerhets skyld (uten bevis eller noen konkret kriminell handling).

Jeg har derfor problemer med å skjønne at det Bush-folkene gjorde på Gitmo er noe bedre enn Castros regime. Særlig når man tar med at Gitmo ikke var den eneste leiren eller fengsel (Abu Ghraib og en rekke andre).

Dette vil ikke JT Sanner snakke om. Feigingen.

frydonomics sa...

Poenget mitt er at de som sitter der ikke er lovlig stridende. De er ulovlig stridende, og derfor bør heller ikke Genevekonvesjonen tas i bruk i disse tilfeller.

De som ble internert på Gitmo var i all hovedsak i personer pågrept mens de begikk krigshandlinger.

Til tross for at de var ulovlige stridende har de også rettigheter når de blir nedkjempet i krig, og den rettigheten er å overgi seg til fangenskap. Den retten har også Bush ADM innfridd. Alternative til fangskap er selvsagt at motparten ikke aksepterer overgivelsen, med de konsekvenser det har.

Utover det så har også Bush ADM i det minste deler av den argumentert for at Genekonvensjonen er utadert. Hvilket som forsåvidt er en litt annen debatt, men det er mye som kan tyde på at den er det. Med tanke på at den omhandler stridende med tilknyttning til statsmakt, mens mesteparten av dagens konflikter er mellom stater og uavhengige millits. På bakgrunn av det burde det også være naturlig å tilpasselovgivningen det aktuelle fiendebildet slik at det oppstår færre misforståelser og bestemmelsene er lettere å tolke.

Konrad sa...

Det der er jo stort sett formalismer og slik sett temmelig uinteressant. Dessuten vrir du deg unna hovedproblemet: Fangene på Gitmo har vært fratatt sine menneskeretter, akkurat som Castros fanger.

frydonomics sa...

Da er vi tilbake til mitt innledende og om ikke noe ironiske poeng.

"Det er selvsagt ingen forskjell på politiske fanger og illegale stridende pågrepet under en krig."

Eller?