onsdag 23. mai 2012

Antirasister på tynn is

Antirasistisk senter mener det må åpnes for overvåkning av personer med “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial” (les saken hos Uhuru). Dette er særdeles tvilsomme greier, i Norge har vi sluttet med politisk overvåkning, og bra er det.

6 kommentarer:

raag raaum sa...

Tynn is er som kjent et vanskelig fenomen: Det kan være umulig å gå over, men også å ro.

Altså, her gjelder det å holde tunga rett i munnen.

n var i sin tid en av de som ble ulovlig overvåka, helt ut til på midten/slutten av 70-tallet. Det vil si, mer latterlig enn ulovlig.

Like vel mener vi ("begge to") at det var riktig av overvåkningspolitiet å ha et øye på oss. Ikke pga. voldstendenser, men fordi noen sto i fare for å rote seg for nær visse lands etterretningstjenester.

Men problemet var at de ikke nøyde seg med å undersøke om det aktuelle individ virkelig hadde/pleide slike kontakter, eller ikke, og så avslutte overvåkningen av de som ikke hadde det.

Etter det som skjedde sist sommer er det all grunn til å holde et øye med mennesker som har slike meninger som ABB. Men så blir det viktig å bruke kunnskap: Hva slags mennesker er det som vil kunne komme til å bli farlige?

Og da er det, særlig på den sida av det politiske spektret (i den grad det har noen mening) han befinner seg, en del personlighetstrekk og atferd som er grunn til å feste seg ved.

Hva vi enn måtte mene om en viss "ferskvannsfisk", så framstår han ikke som den typiske bombe- eller skolemassakre eller "ABB"-typen, og, vil vi anta, kvalifiserer heller ikke til annet enn at overvåkningspolitiet veit at han er der.

Hvorfor? Jo, om ikke annet, så fordi mennesker som kan være potensielt farlige vil kunne søke kontakter.

Altså, ikke overvåke meninger, men mennesker som befinner seg i miljøer og/eller forestillingsverdener der vold og andre lovbrudd kan komme til å bli en konsekvens.

Konrad sa...

"men mennesker som befinner seg i miljøer og/eller forestillingsverdener der vold og andre lovbrudd kan komme til å bli en konsekvens."

Vel, det er også litt for vagt og omtrentlig. Voldsforherligelse eller -oppfordring bør være nokså konkret før jeg vil gå med på overvåkning. Krekar ble dømt for trusler mot navngitte personer. Et sted i nærheten av det caset bør grensen for overvåkning også gå.

En rent statistisk betraktning er heller ikke nok. Ja, vi vet politisk vold i Norge er begått av høyreekstreme (Nygaard-saken unntatt), så blant høyreekstreme personer er sannsynligheten for å bruke vold kanskje 10 eller 100 ganger så stor som i befolkningen forøvrig. Men de aller fleste er likevel ikke-voldelige. På samme måte vet vi at menn er 10 eller 100 ganger mer voldelige enn kvinner. Bør derfor samtlige menn holdes under oppsikt?

PST må naturligvis følge med i timen (det tror jeg ikke det har gjort når det gjelder folk som deler ABBs verdensbilde), så lenge det dreier seg om å følge med i nettdebatter o.l. er jo dette offentlig info. Men å overvåke enkeltpersoner er noe helt annet.

raag raaum sa...

Poenget om at menn er mer voldelige enn kvinner er interessant, fordi det knapt nok er en enkelt faktor som vil være avgjørende.

Einstøing + mann + "høyre"-ekstrem + kjøp av kunstgjødsel i store mengder

får en annen verdi hvis du bytter ut "mann" med kvinne. Eller hvis du legger til "gartner som har kjøpt tilsvarende mengder kunstgjødsel i årevis."

Et av problemene med de gammeldagse overvåkingstjenestene var at de tilsynelatende forholdt seg til enkeltfaktorer.

Hvorvidt ABB kunne/burde vært oppdaga og stoppa er et spørsmål som sannsynligvis kommer til å dukke opp med jevne mellomrom de neste noe sånt som femti åra.

Men la oss snu på det: Hvis det var slik at overvåkerne ikke så ham fordi de mente at alt som er knytta til politiske meninger/ytringer er fritatt, så er vi inne på den andre ytterligheten, å gjøre folk immune hvis de ytrer seg på spesielle måter.

Konrad sa...

Det er klart at de "egentlige" voldelige uttrykkene kan pakkes inn slik at de går under radaren eller blir "immune".

Hovedproblemet er uansett at man ikke kan overvåke hele befolkningen for å finne de 7 faktorene som tilsammen gir 50 % sannsynlighet for politisk vold. 40.000 bønder i Norge kjøper tonnevis med kunstgjødsel, tusenvis av gartnere likeså. Politiet kan ikke sjekke ut alle disse bare i tilfelle det er en av som kanskje også er einstøing+høyreekstrem. Det er rett og slett en uoverkommelig oppgave og dessuten vil det innebære overvåkning av praktisk talt hele befolkningen: bomber kan også lages av bensin eller propan som alle har tilgang til, Norge er dessuten proppfullt av våpen med flere hundretusen hagler og jaktrifler rundt omkring.

raag raaum sa...

Jo, men det er ikke slik en foretar søk. Det rasjonelle er å begynne med det mest spesielle, det vil si faktorer som deles av få. Deretter går du trinn for trinn mot den vanligste atferden. Slik somler du ikke bort tid på bønder og gartnere.

Konrad sa...

Det er klart, men la oss si at utgangspunktet er "ung mann med ekstrem ideologi". Dette kjennetegnet deles kanskje med 1.000 eller 10.000 andre. Skal PST overvåke alle i tilfelle en av den kjøper av kunstgjødsel eller sier "drep jævlene"?